Acte necesare obţinerii Autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale

Pentru S.R.L., S.A.:

 • Cerere tip
 • Dosar plic
 • Certificat de înregistrare ORC (sediu)
 • Certificat constatator (pentru punctul de lucru solicitat)
 • Actul constitutiv al firmei, hotărâre judecătorească;
 • Extras C.F. , contract de închiriere, contract de comodat, de locaţiune etc. (pentru punctul de  lucru solicitat);
 • Acordul coproprietarilor în spaţiile din clădiri colective (dacă este cazul);
 • Contract de furnizare servicii încheiat cu S.C. Transal Urbis S.R.L.;
 • Contract de furnizare servicii încheiat cu S.C. Aquacaraş S.A. (dacă este cazul);
 •  Taxă de autorizare achitată la Serviciul Impozite si Taxe – 80 lei.
In cazul activităţilor de alimentatie publica (restaurante, baruri, fast-food-uri, etc.), taxele se platesc in functie de numarul de locuri

Pentru P.F.A. (persoană fizică autorizată), Î.I. (întreprindere individuală), Î.F. (întreprindere familială):
 •  Cerere tip
 •  Dosar plic;
 •  Certificat de înregistrare ORC (sediu);
 •  Certificat constatator (pentru punctul de lucru solicitat);
 •  Rezoluţie;
 •  Extras C.F. , contract de închiriere, contract de comodat, de locaţiune etc. (pentru punctul de lucru solicitat);
 •  Acordul coproprietarilor în spaţiile din clădiri colective (dacă este cazul);
 •  Contract de furnizare servicii încheiat cu S.C. Transal Urbis S.R.L.;
 •  Contract de furnizare servicii încheiat cu S.C. Aquacaraş S.A. (dacă este cazul);
 •  Taxă de autorizare achitată la Serviciul Impozite si Taxe – 80 lei
In cazul activităţilor de alimentatie publica (restaurante, baruri, fast-food-uri, etc.), taxele se platesc in functie de numarul de locuri.
 
 Activităţile cu impact asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora.
In cazul modificării datelor de identitate a societăţii (denumire, adresă, statut obiect de activitate, program de funcţionare sau altă modificare) sau a denumirii şi/sau obiectul de activitate a societăţii comerciale, se va solicita o nouă autorizaţie de funcţionare pentru care se va achita o taxă de 80 lei la Serviciul Impozite şi Taxe.

 Documente necesare vizarii anuale:
 • Cerere tip
 • Taxa viza anuala: 40 lei
 • Fisa valabilitate in original/autorizatie de functionare (copie) daca autorizatia a fost eliberata in anul precedent vizarii

 In atentia agentilor economici din Caransebes


 Autorizatia de functionare emisa de Primaria municipiului Caransebes, pentru punctele de lucru situate pe raza municipiului, se vizeaza, potrivit H.C.L. 24/2010, in primele 3 luni ale anului curent, respectiv pana la data de 31 martie.