Anunt achizitii servicii catering


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 03.12.2018

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:


Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 03.12.2018, ora 9.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 03.12.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.11.2018.

 

3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”, incheierea acordului de parteneriat între Municipiul Caransebeș – lider de proiect și Direcția de Asistență Socială Caransebeș - partener si a cheltuielilor aferente proiectului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza DALI și faza Proiect Tehnic (PT) si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările

ulterioare.


AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI  CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


Caransebes

Data:29.11.2018


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.11.2018


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.11.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.11.2018.

Punctul 2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  05.11.2018.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii anexa la bugetul local pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM CARANSEBES SRL pe anul 2018 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 5. - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe raza municipiului Caransebes , inclusiv in satul Jupa , la nivelul celor aprobate in anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 6.- Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 152/30.05.2016 cu privire la organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii unor loturi de teren pentru construire case .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 7.- Proiect de hotarare privind inscrierea în Cartea Funciara în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a terenului identificat în CF nr. 38756 Caransebes nr. top 5236/1/2 situat în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 8.- Proiect de hotarare privind dezlipirea in trei loturi a parcelei de teren identificata în CF nr. 40980 Caransebes , nr. cadastral 40980 , în suprafața de 1388 mp, proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 9.- Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unor loturi de teren in zona Valea Cenchi cu destinatia construire locuinte pentru tineri si retragerea dreptului de folosinta acordat conform prevederilor Legii nr.15/2003, beneficiarilor care nu au realizat locuintele.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 10.- Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Directiei de Asistenta Sociala Caransebes cu destinatia sediu, pe durata desfasurarii activitatii, a unor spatii situate in imobilul din str.Teiusului nr.24, proprietate publica a municipiului Caransebes.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Caransebes '' pentru sezonul de iarna 2018-2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 12.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ,,Targului de Craciun '' in municipiul Caransebes, in perioada 01.12.2018 - 09.01.2018, in Centrul Civic al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 198/26.10.2018, cu privire la incheierea unui contract de asociere în participație intre municipiul Caransebeș și SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL, având ca obiect amplasarea pe domeniul public al municipiului Caransebes a trei panouri publicitare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 14.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a patinoarului artificial mobil , amplasat in Parcul General .I.Dragalina din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 15.- Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr.39/21.02.2002 si HCL nr.110/26.04.2006.

Iniţiator: consilier Bogdea Constantin Florin

Prezinta: consilier Bogdea Constantin Florin

Punctul 16. - Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare'' al municipiului Caransebes , regizorului si scriitorului Ioan Carmazan.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 Punctul 17. - Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare'' al municipiului Caransebes, muzicianului Alexandru Petria.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Punctul 18.- Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare'' al municipiului Caransebes, interpretului de muzica populara Iosif Ciocloda.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Punctul 19. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice de executie de referent III, superior in consilier I, asistent ( politist local I asistent) la Directia Politia Locala .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 20. - Intrebari.Interpelari

Punctul 21.- Diverse.


Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

  AVIZAT

  PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI  CARANSEBEŞ


Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


Anunt privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in municipiul Caransebes pentru perioada 2019-2024 si a planului de actiune in vederea implementarii Strategiei


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 17.12.2018 - 21.12.2018 in vederea ocuparii functiilor publice vacante: - 1 post de politist local I debutant - compartiment organizare, monitorizare, administrativ si dispecerat, 1 post de politist local 1 debutant - compartiment control rutier, disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului, activitate comerciala, evidenta persoanelor


Primaria municipiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale - 1 post referent 1A la Aparatul de specialitate al Primarului, Compartiment Relatii cu publicul. registratura si arhiva


 

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.11.2018


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 05.11.2018, ora 10.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.11.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 26.10.2018.

 

3. - Proiect de hotărâre privind inscrierea în Cartea Funciara în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a terenului identificat în CF nr. 38756 Caransebes nr. top 5236/1/2 situat în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4. - Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de sponsorizare intre S.C. ECOLEMN PRODUCTS S.R.L. și municipiul Caransebes, avand ca obiect o cantitate de 7,56 tone de bricheti, pentru Direcția Poliția Locala, Grădinița cu Program Normal Jupa și Sera de flori a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

     PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 


 

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 26.10.2018


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


                                                         DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 26.10.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 26.10.2018.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  17.10.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind  dezlipirea unor suprafete de teren din CF nr. 30664 Caransebes si CF nr. 30659 Caransebes,  proprietatea municipiului Caransebes, necesare in vederea introducerii in Cartea Funciara si finalizarii lucrarii ,,Lucrari topografice pentru imobile PUZ Valea Cenchii proprietatea municipiului Caransebes''.

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Caransebes, cu o suprafaţă de 353 ha pădure  in  „OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ”, cu: municipiul Reșița și comunele Forotic, Goruia, Lăpușnicul Mare, Slatina Timiș, Ticvaniu Mare, Văliug și Carașova.

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind  incheierea unui contract de asociere în participație intre municipiul Caransebeș și SC NEW AGE ADVERTSING AGENCY SRL, având ca obiect amplasarea pe domeniul public al municipiului Caransebes a trei panouri publicitare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.-Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuită Spitalului Municipal de Urgentă Caransebeș, a unui spațiu în suprafață de 32,35 mp, situat în incinta fostei Policlinici a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș cu destinația consultații medicale și monitorizarea grupului țintă din cadrul proiectului ,,O șansaă pentru comunitățile marginalizate”, din municipiul Caransebeș.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea inchirierii unui spatiul comercial in suprafață de 31,95 mp, situat în Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș.

          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Caransebeș, în Consiliul de Administrație al unității de invățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic ,, Max Ausnit”.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4  

9.- Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului S.C. POL- COM CARANSEBES S.R.L,  pe o perioadă de patru ani.

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.5  

10. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de consilier IA la Compartimentul Administrativ,aprovizionare, intreținere sedii, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în funcția de consilier II.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

11. - Intrebari.Interpelari

12.- Diverse.


Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.


                                                      AVIZAT

                  PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

          Felix-Cosmin Borcean                                                        Ana Bratu

 


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.296 din 29.12.2017, se va organiza în data de 24 octombrie 2018, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40965, nr.top.4687/36/20/5, în suprafață de 160 mp.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 24 octombrie 2018 ora 10,00.


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.144 din 30.06.2017, se va organiza în data de 25 octombrie 2018, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cea de-a doua licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului evidențiat în CF nr.41332, nr.cad.41332, proprietatea municipiului Caransebeș, în suprafață de 37 mp.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 25 octombrie 2018 ora 10,00.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in intervalul 20.11.2018 - 22.11.2018, concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - 1 post de consilier juridic I debutant in cadrul compartimentului Administrare Spatiu Locativ 


In data de 31.10.2018, Primaria municipiului Caransebes organizeaza examen de promovare in clasa, conform Ordinului 1932/2009, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL


DISPOZIŢIEprivind convocarea de îndată a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 17.10.2018

Primarul municipiului Caransebeş, În temeiul art. 39, alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă de îndată sedinta Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 17.10.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei de indată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 17.10.2018.

3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 24.09.2018. 4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu titlul „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 


 


SC TRANSAL URBIS SRL oferă posibilitatea atât persoanelor fizice cât și juridice de a primi factura de salubritate pe adresa de email.

Pentru acest lucru vă rugam sa ne trimiteți la următoarea adresă de email facturi@transal-urbis.ro următoarele date:

1 Adresa de email la care doriți sa primiți factura

2 Nume client

3 Adresa de facturare

4 Cod client (codul de bare de pe factura) opțional

Pentru mai multe informații puteți sa ne contactați si la tel 0255 511878 sau la sediul societății

*aceste date vor fi folosite exclusiv pentru a va putea identifica in baza de date


Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019


Directia de Asistenta Sociala Caransebes organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant de Asistent Social Debutant


Anunt privind achizitia publica de servicii de formare profesionala si ucenicie necesare implementarii proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din Caransebes, cod SMIS 101559

Raspuns solicitare clarificari


Anunt privind achizitia publica de servicii de catering necesare implementarii proiectului " O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes", cod SMIS 101559


Avand in vedere situatia epidemiologica in care se afla Romania ca urmare a confirmarii unor focare de pesta porcina africana in 12 judete la porcii domestici si mistreti, dar si a posibilitatii de raspandire a virusului in intreaga tara se impune luarea unor masuri pentru prevenirea aparitiei acestei boli pe raza judetului Caras-Severin. Exploatatiile nonprofesionale in care se cresc porcine dometice trebuie sa respect unrmatoarele cerinte minimne de biosecuritate.


Anunt privind Legea nr. 231/2018 pentru modificarera si completarea Legii nr. 18/1991


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 24.09.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2018.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investitii anexa la bugetul local, pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta investitiei ,,Realizarea instalatiilor de iluminat festiv dedicate Centenarului Marii Uniri și sarbatorilor de iarna 2018-2019”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție pentru investitia ,, Amenajare acces parc Teius”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului identificat in C.F. 41311 Caransebes, nr. cad. 41311, in suprafata de 4000 mp, arabil in extravilan.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind vanzarea catre doamna Bireescu Helga Maria a suprafetei de teren de 18 mp, evidentiata in CF nr.32010 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 52 mp din parcela inscrisa in CF 38007 Caransebes, nr. cad. 38007, in suprafata de 72 mp, proprietate privata a municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9. - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 23 mp din parcela inscrisa in CF 41033 Caransebes, nr. cad.41033, in suprafata de 329 mp, proprietate privata a municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu nr. cad.41033, identificata in CF nr.41033 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, in suprafata de 329 mp si organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, in vederea vanzarii unei suprafete de 50 mp.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. - Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,,Toamna la Gugulani - 2018" , editia a IX-a, ce va avea loc in perioada 11-14 octombrie 2018, in Piața Gugulanilor din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinte familiale – strada Episcop Miron Cristea, f.n., nr. cad. 39686 Caransebes”, în extravilanul municipiului Caransebes, proiect intocmit de S.C. CUB-ART S.R.L., beneficiar Maranu Ioan Nicolae si Maranu Valeria.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Complex Oxford – locuinte colective” – strada Splaiul Sebesului, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes, proiect intocmit de BIA Serdesniuc Ana-Aura, beneficiar domnul Pasere Marian Adelin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

14. - Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș, aprobat prinH.C.L. nr.97/30.03.2016, cu modificarile ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

15. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de executie de consilier juridic, I, asistent la Compartimentul administrare spațiu locativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia publica de consilier juridic, I, grad profesional debutant.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

16. - Intrebari.Interpelari

17.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                                             AVIZAT

PRIMAR                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                      CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean                                      Ana Bratu


 Anunt privind achizitiile serviciilor de formare profesionala pentru ucenici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza in intervalul 05.10 - 11.10.2018, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante din cadrul Directiei Politia Locala 


 Anunt privind achizitia publica a serviciilor de formare profesionala pentru ucenici


Primaria municipiului Caransebes anunta achizitionarea serviciilor de formare profesionala pentru ucenici


                ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

                    

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 31.08.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

      1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018.

      2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  20.08.2018.

      3. -Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul al II-lea al anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     4. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului  de autofinantate și subventii pe trimestrul al II-lea al anului 2018.

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de montare a instalatiei de gaze medicale la blocul operator din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes, în parteneriat cu Rotary Club Caransebes.

      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        6. - Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei din partea domnului Romaniuc Catalin Dumitru și doamnei Romaniuc Ana, având ca obiect o suprafața de 85mp, din CF nr.  37629 Caransebes, cu destinația drum.

                     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea HCL nr.267/24.11.2017, cu privire la darea în administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de Iluminat Public Caransebes.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

        8. - Proiect de hotărâre privind respingerea solicitarii S.C. AQUACARAS S.A., nr.19486 din 18.07.2018, privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, din domeniul public al municipiului Caransebes, aflate în gestiune delegata la S.C. AQUACARAS S.A., care au devenit disponibile în urma reabilitarilor infrastructurii de apa și apa uzata, trecerea din domeniul public în domeniul privat si valorificarea acestora.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 

         9. - Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale survenite în HCL nr.215/15.09.2011, referitor la rectificarea nr. top. 3587/1/45/2/2 și inscrierea corecta a acestuia ca nr. top.3587/1/15/2/2.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

        10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu  pentru lucrarea ,,Sediu administrativ cu hala depozitare în regim P+1E și imprejmuire teren”  – strada Calea Timisoarei, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes, beneficiar S.C.SIBOTECHNIC VEST S.R.L. 

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.2 

     11. - Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii existente, completarea/actualizarea organigramei și modificarea statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 

      12. - Intrebari.Interpelari

     13.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                          AVIZAT

                  PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                                                        Ana Bratu

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.08.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 20.08.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.08.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 31.07.2018.

3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investitii anexa la bugetul local pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și intretinere a spatiilor verzi, toaletarea și/taierea arborilor de pe domeniul public și privat al municipiului Caransebes, aprobat prin HCL nr. 81/28.03.2014, cu privire la componenta comisiei de avizare a taierilor de arbori.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

5. - Proiect de hotărâre privind revocarea art.3 al HCL nr.140/29.06.2018 cu privire la schimbarea denumirii strazii Poiana în strada Liviu Groza.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

6. Prezentarea Deciziei nr. 18/27.07.2018 și a Raportului Camerei de Conturi Caras-Severin .

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIMAR                                AVIZAT

SECRETARUL MUNICIPIULUI 

      CARANSEBEŞ

 Felix-Cosmin Borcean                 Ana Bratu

  

Caransebes

Data: 14.08.2018 


Directia de Asistenta Sociala Caransebes, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de Sef Serviciu - Serviciul de Strategii Servicii Social si Relatia cu ONG-urile.


Dispozitia nr. 642din 08.08.2018


Dispozitia nr. 638 din 07.08.2018 


Anunt achizitie servicii de paza

CLARIFICARE LA ANUNTUL PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE PAZA 2018-2019:
SE ACTUALIZEAZA VALOAREA ESTIMATA A SERVICIILOR LA 415.951,20 LEI (FARA TVA)
TOTODATA SE PRELUNGESTE TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR CU 2 ZILE, PANA IN 25.08.2018, ORA 13:00

Dispozitia nr. 615/2018 privind demararea procedurii de constituire a comisiei de disciplina si a comisiei de paritate la nivelul Primariei municipiului Caransebes


Anunt privind achizitia de servicii de organizare evenimente


Anunt privind achizitia serviciilor de consiliere, mediere, cautare loc de munca


Anunt privind achizitia  serviciilor de organizare evenimente


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.07.2018

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

   DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 31.07.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

      1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.07.2018.

      2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  17.07.2018.

      3. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      4. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 66/25.02.2016 privind  Regulamentul de organizare și funcționare pentru a Cantina de ajutor social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, în sensul schimbarii denumirii furnizorului de servicii sociale.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

    Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

      5.- Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr.19085/191 din 13.07.2018,  referitoare la revocarea HCL nr.140/29.06.2018 cu privire la  schimbarea denumirii strazii Poiana în strada Liviu Groza.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

      6. - Proiect de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile nr.19735/20.07.2018 formulata de către SC PACO LEAPEIO SRL, cu privire  la revocarea HCL nr.128/29.06.2018, referitoare la solicitarea de prelungire pe o perioada de un an a termenului contractului de vanzare - cumparare nr.320/19.01.2011.     

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5  

      7. - Proiect de hotărâre privind  atestarea doamnei Pașalău S.H. Roxana, domiciliata în municipiul Caransebes, în calitate de administrator de imobile.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5  

      8. - Proiect de hotărâre privind atestarea doamnei Torok T. Elisabeta Ildico, domiciliata în municipiul Caransebes, în calitate de administrator de imobile.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.5  

      9.- Intrebari.Interpelari

      10.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                               AVIZAT

     PRIMAR                  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                             CARANSEBEŞ          

Felix-Cosmin Borcean                      Ana Bratu

 

 

   


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  17.07.2018


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă  sedinta  extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de  17.07.2018, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

        1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al  municipiului Caransebes, pe o perioada de  3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 17.07.2018.

        3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.06.2018.

        4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului “Eficientizarea energetică a Colegiului Național ,,Traian Doda", Corp B “  in vederea finantarii acestuia in cadrul :

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operaţiunea B - Clădiri publice,apel dedicat sprijinirii obiectivelor  SUERD.

                  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC”  in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operaţiunea B - Clădiri publice,apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

                  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările   ulterioare.

                                                                                 AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                             CARANSEBEŞ

             

           Felix-Cosmin Borcean           Ana Bratu

 

 


 

Anunt privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 privind achzitiile publice


UAT Municipiul Caransebes 

Completari la caietul de sarcini 

nr. 18510 / 09.07.2017  privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 la Legea 98 din 2016, privind achizitiile publice ,

 

1.   Pretul ofertei financiare este ferm – nu se accepta actualizarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului .

2.   Conform normelor procedurale interne,aprobate prin HCL nr. 179 / 2017  criteriul de  atribuire  este pretul cel mai scazut .   

3.   Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancare  .Se poate constitui si prin depunere numerar la casieria institutiei situata in strada Piata revolutiei nr. 1 . 

Aceasta se   restituie  la data incheierii contractului de servicii, tuturor participantilor . 

 

INTOCMIT 

Responsabil achizitii  Tutul Eugenia Amalia 


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBES 

DIRECȚIA URBANISM  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI                                                  

Nr. 18406/09.07.2018                      

 ANUNȚ 

INTENȚIE ELABORARE PUD -COMPLEX OXFORD - LOCUINȚE COLECTIVE, CARANSEBEȘ, str. Splaiul Sebeșului f.nr.

Localizare: str. Splaiul Sebeșului, f. nr., UTR 5

Initiator:    Pasere Marian Adelin

Proiectant: BIA Serdesniuc Ana Aura 

Suprafață:  490 mp (cad 40999)

 Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenţia de elaborare a PUD  -COMPLEX OXFORD - LOCUINȚE COLECTIVE, CARANSEBEȘ, str. Splaiul  Sebeșului f.nr., în perioada 09.07.2018- 19.07.2018.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: DRAGOŞ ONEA (consilier – Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Caransebes, Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Caraş-Severin, tel.0255-514885, 514887, 514889, între orele 8.00-16.00, de luni până vineri).

Observaţiile sunt necesare în vederea eliberării avizului de oportunitate.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziția publicului,  se va afișa la afişierul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Caransebes şi pe site-ul unităţii.


 

Anunt achizitii servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 la Legea 98 /2016, privind achizitiile publice


Anunt privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizitiile publice


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2018

 

   Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.06.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2018.

         2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  29.05.2018.

         3. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 si a listei de investitii anexa la bugetul local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractarii de către municipiul Caransebes, a unui împrumut cu o maturitate de maximum 20 ani,de la Ministerul Finanțelor Publice pentru ,,Modernizare străzi în municipiul Caransebes”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        5.- Proiect de hotărâre privind documentatia tehnico-economica faza Documentatie tehnica pentru autorizație de construire  privind investitia ,, Amplasare 5 parcometre pe strada Mihail Halici, strada Vasile Alecsandri, strada Racovita și strada Nicolae Balcescu”.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        6. - Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea din parcela cu nr. cad.41033, identificata in CF nr.41033 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, a unei suprafate de teren de 50 mp si organizarea licitatiei publice deschise cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret obtinut, a acesteia.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.-  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren in zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta  unor beneficiari care au renunțat la terenul atribuit.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind respingerea  cererii nr.11343/95/20.04.2018 a SC PACO LEAPEIO SRL, cu privire la solicitarea de prelungire pe o perioada de 1 an, a termenului contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.320/19.01.2011.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        9.- Proiect de hotărâre privind  acceptarea  donatiei  din partea domnului Pascalau Gheorghe si a doamnei Pascalau Stana, facuta municipiului Caransebes, avand ca obiect o suprafata de teren de 4331 mp, evidentiata in CF nr. 40851 Caransebes, cu destinatia drum.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 

10.- Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului Palatul Korongy, situat in municipiul Caransebes, strada G-ral Traian Doda, nr. 1, Judetul Caras-Severin, cod CS-II-m-B-11061, de catre municipiul Caransebes in calitate de preemtor. 

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotărâre privind  constituirea unui drept de administrare pe o perioada de 5 ani, în favoarea SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, având ca obiect internatele scolare aflate în proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind  organizarea Festivalului ,, Serbarile Verii la Caransebes” în perioada 13-15 iulie 2018, editia a III-a,  în Piața General I. Dragalina din municipiul Caransebes de către Asociatia Organizatia Dj-ilor, Artistilor, Muzicologilor, Producători și Interpreti din Timisoara, în parteneriat cu municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.- Proiect de hotărâre privind  participarea municipiului Caransebes in calitate de membru fondator la infiintarea Asociatiei Urgent Life Caransebes în vederea sustinerii activitatii Spitalului Municipal de Urgența Caransebes pentru acordarea de servicii medicale de calitate, cetatenilor municipiului și populatiei din zona adiacenta.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotărâre privind  afilierea municipiului Caransebes in calitate de  membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un an .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15.- Proiect de hotărâre privind  Planul Urbanistic  de Detaliu ,,Complex Morest – locuinte colective”  – strada Laurentiu Iancu, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

16.- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin HCL nr.62/29.03.2000, in sensul abrogarii interdictiei de desfășurare a activitatilor de comert sau prestari servicii în construcții provizorii amplasate pe domeniul public.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

17.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.79/30.03.2018 în sensul renuntarii la calitatea de asociat  a Comunei Ezeris in  cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ACVABANAT Caras-Severin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

18.- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii structurii existente,a organigramei și a statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

19.- Proiect de hotărâre privind  infiintarea unei funcții, desfiintarea respectiv transformarea  unor funcții  din cadrul Serviciului Public de Intretinere și Reabilitare Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

20.- Intrebari.Interpelari

21.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                               AVIZAT

          PRIMAR             SECRETARUL MUNICIPIULUI 

    CARANSEBEŞ

             

 

Felix-Cosmin Borcean                 Ana Bratu

 


Directia de Asistenta Sociala Caransebes anunta organizarea la data de 22.07.2018 ora 10.00 a examenului de promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical, Compartiment Asistenta medicala scolara si comunitara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes


ANUNȚ  LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.19 din 25.01.2017, se va organiza în data de  19 iunie 2018, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, negocierea directă privind vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40690, nr.cad.40690, în suprafață de 73 mp.ANUNȚ  LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.296 din 29.12.2017, se va organiza în data de  18 iunie 2018, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1,  negocierea directă, pentru vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40965, nr.top.4687/36/20/5, în suprafață de 160 mp.


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

                                        DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.05.2018

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.05.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.05.2018.

        2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  27.04.2018.

        3. -Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, pe trimestrul I, pe anul 2018.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

        4. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinantate și subventii, pe trimestrul I, pe anul 2018.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza Documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție pentru investitia ,, Modernizare străzi în municipiul Caransebes”.

         Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru lucrarea extindere rețea de gaze în municipiul Caransebes, pe străzile Tudor Vladimirescu, Tarinei, Garii, Nicolae Balcescu, Valea Cenchii, Calea Timisoarei, Godeanu și Corcana.

                Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       7.-  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de recepție finala pentru microbuzele achizitionate prin licitatie publica de către SC TRANSAL URBIS SRL, în cadrul achizitiei ,,Achizitie microbuze pentru transport calatori”

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii a doua autovehicule în folosinta gratuita de la Serviciul Public Intretinere și Reabilitare către Serviciul Public de Iluminat Public.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor de parcare în parcarile publice cu plata din municipiul Caransebes pentru mijloacele de transport detinute de către Federația Caritas a Diecezei Timisoara – Centrul de ingrijiri la domiciliu, punct de lucru Caransebes.

                Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       10.- Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din HCL nr.281/30.08.2016 in sensul modificarii destinatiei apartamentului nr.3, situat in blocul ANL, nr.33, Sc.B, strada Balta- Sarata, din locuinta de serviciu in locuinta ANL.

                                 Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectorului de drum DN6 km 450+000 – 455+340 si a terenului aferent limita administrativa municipiul Caransebes-intersectie DN6/DN58- Resita, din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Caransebes si declasificarea din categoria functionala  drum de interes national in categoria functionala drum de interes local- strazi ale municipiului Caransebes si revocarea HCL nr.67/2018.

                                 Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       12.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Cabina paznic și birou P+1E, platforma betonata și imprejmuire teren” în str. Ardealului fn.

                                 Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

       13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Extindere zona locuinte – zona Racovita”.

                                Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

       14. -Proicet de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism , aprobat prin HCL nr. 62/29.03.2000.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

       15.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 251/29.07.2016 cu privire la numirea reprezentantilor Consiliului de administratie la unitățiile de învățământ , prin inlocuirea domnului Truica Adrian Arsenie cu domnul Badet Ion la Colegiul Național ,,Traian Doda” Caransebes.

                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

       16.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.. 207/08.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Caransebes prin inlocuirea domnului Truica Adrian Arsenie cu domnul Badet Ion, membru în cadrul Comisie de specialitate nr.4.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

        17.- Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție de polițist local din   cadrul Directiei Poliția Locala din Aparatul de specialitate al Primarului.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

       18.- Intrebari.Interpelari

       19.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                                                             AVIZAT

         PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

  Felix-Cosmin Borcean                                                      Ana Bratu

 


Primăria Municipiului Caransebeș, în cadrul proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Caransebeș”, cod SMIS 101559, prin Activitatea 2.2(2.1) Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, dorește să încadreze un număr de 50 de tineri din zonele marginalizate validate în programe de ucenicie la locul de muncă.

Detalii aici 


 ANUNŢ


În data de 22.05.2018, ora 14,00, în temeiul HCL nr. 98/27.04.2018, la sediul Serviciului Public Întreţinere şi Reabilitare din Municipiul Caransebes, str. Teiuşului nr.24, se va organiza licitatie deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, cu destinația activitate comerciala, care are ca obiect inchirierea vechii terase de la Baza de Agrement din Municipiul Caransebes, suprafata 134 mp, str. Teiuşului, F.N. 
Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la sediul Serviciului Public Întretinere si Reabilitare, str. Teiuşului, nr.24, până la data de 22.05.2018, ora 10.00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate).
Taxa de participare în sumă de 10 lei, contravaloarea
Caietului de Sarcini în sumă de 10 lei, precum si Garanția de participare la licitație in valoare de 268 euro se achită la contabilitatea Serviciului Public Întreţinere şi Reabilitare din municipiul Caransebeș, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 22.05.2018, ora 10,00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate). 
Informaţii suplimentare, se pot obţine la tel: 0772287883 si 0766835091


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

 DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.04.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                     DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 27.04.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.04.2018.

        2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  10.04.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Truică Arsenie Adrian și declararea ca vacant a locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeș.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

       4. - Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018 și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       5.- Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.58/28.02.2018 cu privire la  inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Caransebes

          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       6. - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de taxare a staționării și parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeș, aprobat prin HCL nr.56/2018.

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       7.-  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului de transport public local de persoane, aprobat prin HCL nr.97/30.03.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

      8.- Proiect de hotărâre privind desființarea unui post de bibliotecar, IA din cadrul Bibliotecii Municipale ,,Mihail Halici” și înființarea unui post de referent IA la Compartimentul Administrativ, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș.

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

    

9.- Intrebari.Interpelari

10.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                         AVIZAT

               PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                                                           CARANSEBEŞ

       Felix-Cosmin Borcean                                         Ana Bratu

 

      Caransebes


 Anunt referitor la atribuirea/schimbarea denumirii unor strazi din municipiul Caransebes


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL 

                   

       DISPOZIŢIE

 

privind convocarea  şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 10.04.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă  sedinta  extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 10.04.2018, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 10.04.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 05.04.2018.

3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor câștigătoare la procedura de selecție pentru  finantarea proiectelor depuse în conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                  AVIZAT

        PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                      CARANSEBEŞ

             

   Felix-Cosmin Borcean       Ana Bratu


             ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL 

       DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.04.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                        DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă de indata, sedinta Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 05.04.2018, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată, din data de 05.04.2018.

3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 30.03.2018.

        4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor câștigătoare la procedura de selecție pentru  finantarea proiectelor depuse în conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                          AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ            

       Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu             ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2018

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 30.03.2018, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2018.

        2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  22.03.2018.

        3. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei  tehnico -economice pentru investitia

      ,, Amenajare locuri de joaca în municipiul Caransebes, strada Balta Sarata, strada Antoniu Secvens, strada Tarinei, strada Aleea Narciselor și strada Aleea Bujorului.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         4.- Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.295/29.12.2017 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Caransebes

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         5. - Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren in Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea la cerere a dreptului acordat unor beneficiari, sau celor care nu au realizat constructiile in termen.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.-  Proiect de hotărâre privind privind   solicitarea de transmitere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Caransebes a sectorului de drum DN 6 km 450+000- 455+340 ( limita administrativa a municipiului Caransebes – intersectie DN 6 /DN 58-Resita) și a terenului aferent,   și declasificarea acestuia din categoria drum național în categoria străzi ale municipiului Caransebes.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  7.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spațiu în suprafața de 30 mp,  din incinta sediului Serviciului Public Intretinere și Reabilitare din str.Teiusului nr.24, către Asociatia de Cultura Educatie și  Dezvoltare a Romilor Pipirig-Nord,  pe o perioada de un an,  pentru desfasurarea activitatii asociatiei.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata taxelor de parcare, in parcarile publice cu plata din municipiul Caransebes, pentru mijloacele de transport detinute de catre Asociatia Caritas Caransebes.

             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes- domeniul privat , a unor terenuri situate în municipiul Caransebes, conform Legii nr. 18/1991si Deciziei ICCJ nr. 22/2016

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  vanzarii catre  doamna Rocsoreanu Mariana si domnul Rocsoreanu Iulica ,  a  unei suprafete de teren de  450 mp, evidentiate in CF nr. 33384 Caransebes, nr. top 2903/38. nr.cad. C1, situat in Caransebes, strada Bradului, nr.37.

                             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      11.- Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in localitatea Jupa, strada Constantin Daicoviciu, nr.37- Camin Cultural, catre Asociatia Culturala Tibiscum Jupa, pe o perioada de un an.

          Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

           12.- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.97/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș cu modificarile ulterioare.

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

        13.- Proiect de hotarare privind modificarea denumirii Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes in Directia de Asistenta Sociala Caransebes, aprobarea  organigramei si statul de functii pentru functiile publice si contactuale si a  Regulamentul de organizare si functionare al  Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.

                      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

       14.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  constituirii Colegiului Director al Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, conform HG nr.797/2017.

                          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

        15.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

16.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de personal pentru functiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

    17.- Prezentarea Raportului privind starea economica si sociala a municipiului Caransebes, pe anul 2017.

                          Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

        18.- Intrebari.Interpelari

19.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                              AVIZAT

                  PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

           Felix-Cosmin Borcean                                                  Ana Bratu

 


 

Conferință județeană de antreprenoriat


Comunicat de presă

Conferință județeană de antreprenoriat

Caransebeș, 29 martie 2018, ora 17:00

Asociația pentru Promovarea Femeii din România, APFR Timișoara, organizează în data de 29 martie 2018, ora 17.00, la Casa de Cultură din Caransebeș conferința județeană de informare a proiectului POCU/82/3/7/104331 cu titlul Centrul de excelență în promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. De ce este important să participaţi? Pentru că veţi afla cum puteţi câştiga 40 000 de euro nerambursabili pentru deschiderea propriei afaceri!

Asociația pentru Promovarea Femeii din România – APFR Timişoara este unul dintre cei mai activi profesioniști din regiunea de vest cu o bogată expertiză în managementul proiectelor, managementul organizațional, formare profesională, evaluarea competențelor, egalitate de șanse, psihoterapie și consiliere psihologică. A introdus în codul ocupațiilor din România o nouă ocupație, cea de manager și a înființat Şcoala Naţională a Femeilor Manager Adela Dinu, iar prin implementarea acestui proiect – Centrul de excelenţă în promovarea antreprenoriatului IMMpact Vest – susține înfiinţarea de noi intreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban prin cursuri de formare antreprenorială și servicii personalizate de sprijin (consiliere, consultanță, mentorat) pentru 350 de persoane şi finanţare pentru 40 de planuri de afaceri.

Programul de formare profesională inițiat de APFR Timișoara este gratuit și se adresează femeilor și bărbaților cu domiciliul în unul din județele: Arad, Timiș, Caraș-Severin sau Hunedoara care intenționează să își deschidă propria afacere. Înscrierile au început în ianuarie 2018 şi continuă până în octombrie 2018 în limita locurilor disponibile.

În cadrul conferinței de informare vor fi prezentate oportunitățile de finanțare și de formare profesională aduse prin intermediul proiectului persoanelor din Regiunea de Vest care sunt motivate să își deschidă propria afacere.

Participarea este GRATUITĂ dar necesită ÎNSCRIERE PREALABILĂ. Inscrierea asigură accesul la conferinţă, mapă cu materiale informative şi coffee break. Pentru a te înscrie contactează-ne la adresa de e-mail: antreprenoriat@immpact-vest.ro până miercuri 28 martie, ora 18:00.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact pentru informaţii suplimentare şi înscrieri:

Lavinia Moldovan, expert comunicare și informare

Tel. fix.: 0356.108.800/ Tel. mobil: 0740.217.604/ E-mail: antreprenoriat@immpact-vest.ro.

Website: www.immpact-vest.ro   


   ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL 

                           DISPOZIŢIE

  privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.03.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                DISPUNE:

  Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 22.03.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.03.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  28.02.2018 .

                 3.- Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Caransebes în cadrul Proiectului  ,,Imbunatatirea calitatii vieții și includerea grupurilor defavorizate în regiunea transfrontaliera prin crearea unor srvicii sociale comunitare moderne și eficiente și consolidarea capacitatilor furnizorilor de servicii-EQuaLi'' în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania Serbia 2014-2020.

  Initiator : Primarul municipiului Caransebes

  Prezinta: Comisia de Specialitate nr. 1

  Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                              AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

            Felix-Cosmin Borcean                                    Ana BratuAnunț intenție elaborare puz - depozite frigorifice (refrigerare și congelare), punct de sacrificare animale, sediu administrativ, platformă industrială și parcare, caransebeș, extravilan


Anunţ în baza Legii nr. 350/2005 -> Anunţ de participare: 

Selecția publică de proiecte 

în vederea acordării finanţărilor  nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2018 pentru  actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .

Buget total alocat pentru anul 2018 : 250.000  RON din care :

1. Acțiuni culturale  - 15.000 RON

2. Acțiuni sociale, educaționale, protecția mediului,etc – 50.000 RON

3. Programe sportive : sport de performanță, sport amator și sport școlar – 150.000 RON

4. Pentru culte religioase – 35.000 RON

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2018

Termenul limită de depunere a proiectelor: 3 aprilie   2018 ora 16.00.

Se aplică prevderile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor.

Data de evaluare și selecția a proiectelor  : in maxim 5 zile de la termenul limita de depunere al proiectelor

Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1

Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte 


Anunţ în baza Legii nr. 350/2005 -> Program anual:

Bugetul total alocat pentru anul 2018, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.54 din 28 februarie 2018 este de 250.000 RON pentru următoarele domenii: 1. Acțiuni culturale - 15.000 RON 2. Acțiuni sociale, educaționale, protecția mediului,etc – 50.000 RON 3. Programe sportive : sport de performanță, sport amator și sport școlar – 150.000 RON 4. Pentru culte religioase – 35.000 RON


Anunt achizitie contract de servicii de Medicina Muncii


Având în vedere H.C.L. nr.97/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș, H.C.L. nr.107/31.03.2017 și adresa Consiliului Concurenței înregistrată la Primăria municipiului Caransebeș cu nr.3623/01.02.2018, propunem emiterea unei hotărâri de consiliu prin care să se modifice Regulamentul serviciului de transport public local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transprența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 97/30.03.2016 pentru modificarea H.C.L.nr.107/31.03.2017, în sensul că se modifică Regulamentul serviciului de transport public local, Secțiunea a 6-a gratuități la transportul public de persoane.

Proiectul de act normativ mai sus amintit poate fi consultat:

   • Pe site-ul primaria-caransebes.ro secțiunea ”Anunturi”;

   • La sediul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

În conformitate cu prevederile art.7, alin.4 din Legea nr. 52/2003 începând cu data afișării și până la data de 22.03.2017 cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ.

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul Primăriei municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr. 1, la Compartimentul Relații cu Publicul – persoana responsabilă Marta Gherescu.

Proiectul de hotarare poate fi consultat aici.

Materialele transmise vor purta mențiunea „ Recomandare la proiect”.


Anunt achiztie directa servicii cadastrale

Referitor la achizitia directa cu nr. 5962 din 26.02.2018, va comunicam urmatoarele:

 •       Suprafata pe care se desfasoara lucrarea este de 208.766 mp.; 
 •       Data de identificare a imobilelor pe care se desfasoara lucrarea este din C.F. 36230 si 30659 – Caransebes;
 •       Planurile cu loturile actuale si cele cu loturile propuse sunt anexate alaturat;
 •       Situatia cu proprietarii terenurilor (care sunt proprietate privata si cate sunt proprietatea primariei):

- proprietatile private - 34 loturi;

- proprietatile Primariei Municipiului Caransebes -77 loturi;

      Termenul pana la care se poate depune oferta este de 07.03.2018.


             ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.02.2018

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 28.02.2018, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.02.2018.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  16.02.2018.

        3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Caransebes și a listei de investitii, pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL , pe anul  2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL , pe anul  2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND SRL , pe anul  2018.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare pentru trimestrul IV,  2017, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        8.- Proiect de hotărâre privind  acordul  pentru participarea la cofinantarea proiectului,, Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Caras -Severin, Regiunea de vest, in perioada 2014-2020.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unei  suprafete de teren de  105 mp, evidentiata in CF nr. 41032 Caransebes, teren aferent constructiei din strada Vasile Alecsandri, nr.12 A.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      10.- Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in localitatea Jupa, strada Constantin Daicoviciu, nr.37- Camin Cultural, catre Asociatia Culturala Tibiscum Jupa, pe o perioada de un an.

        Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice, în vederea publicarii.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        12.- Proiect de hotărâre privind organizarea în perioada 15.03.2018-10.04.2018  a Targului de Paste in municipiul Caransebes, de catre Serviciul Public ,,Piata Gugulanilor” Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. Proiect de hotarare privind organizarea  in  perioada 24.02.2018-09.03.2018 a Targului de Primavara, in municipiul Caransebes,  de catre Serviciului Public ,,Piata Gugulanilor” Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal   ,,Construire Supermarket Lidl și amenajare locuri de parcare în incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fatada, amplasare totem, amenajare acces, imprejmuire proprietate, organizare santier”, strada Ardealului, nr. 83-87,   beneficiar  LIDL ROMANIA SCS .

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

        15.- Proiect de hotarare privind  modificarea și completarea HCL nr.246 din 29.07.2016 cu privire la   aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

        16.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Programului anual propriu pentru acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2018, conform  Legii nr.350/2005.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

17.- Proiect de hotărâre privind atestarea  domnului Kollar L. Lajos , domiciliat în municipiul Caransebes str. Racovitei, nr.1, Bl.1, Sc.B, Ap.8, în calitate de administrator imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

        18.- Intrebari.Interpelari

      19.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                              AVIZAT

        PRIMAR                   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                CARANSEBEŞ

     Felix-Cosmin Borcean                        Ana Bratu


 Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri pentru derularea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din Municipiul Caransebes"

Erata nr. 1 la Anuntul privind rezultatele procedurii de selectie parteneri pentru derularea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


                           ROMÂNIA

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBEȘ

     Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 ANUNȚ  PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI  ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - „LOCUINȚE FAMILIALE, STR. MIRON CRISTEA, F. NR., NR. CAD 39686 CARANSEBEȘ”       

Primăria municipiului Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, str. P-ţa Revoluţiei, nr.1, informează şi supune spre consultarea publicului interesat, elaborarea documentaţiei PLAN URBANISTIC ZONAL - „LOCUINȚE FAMILIALE, STR. MIRON CRISTEA, F. NR., NR. CAD 39686 CARANSEBEȘ”.

Proiectul este inițiat de Măranu Ioan Nicolae și Măranu Valerica, municipiul Caransebeș (pe o suprafaţă totală 3.551,00 mp).

Informarea şi consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei municipiului Caransebeş -Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, strada Piața Revoluţiei, nr. 1, jud. Caraş-Severin, tel. 0255-514885, 514887, 514889, email: primaria.caransebes@gmail.com, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00 sau pe site-ul www.caransebesonline.ro , secţiunea anunturi.

Documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL - „LOCUINȚE FAMILIALE, STR. MIRON CRISTEA, F. NR., NR. CAD 39686 CARANSEBEȘ” se poate consulta şi se pot emite observaţii, sau obiecţii de la data publicării prezentului anunţ.

Documentaţia se va afişa spre consultare până la data de 15.03.2018, în conformitate cu Ordinul nr. 2.701/2010 şi Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, completată şi modificată.

Reglemnetari.

 


           ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL 

       DISPOZIŢIE

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.02.2018

 

Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 16.02.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.02.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  30.01.2018.

         3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii pe anul 2018.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru trimestrul IV, pe anul 2017.

                                  Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         5.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție a bugetului  de autofinantate și subventii pentru trimestrul IV, pe anul 2017.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

         6.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.172/28.07.2017 pentru aprobarea Regulamentul de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii autovehiculelor în municipiul Caransebes prin incadrarea unor parcari  cu plata, în categoria  parcarilor de resedinta și introducerea unor noi  parcari publice cu plata.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1      

 7.- Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2018 a termenului contractelor de inchiriere pentru terenenurile proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes -amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, terenuri agricole- fanete, arabil și indexarea  cu rata inflatiei de  3,3% .

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 8.- Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 247/29.07.2016 cu privire ca completarea reprezentantilor municipului Caransebes în Adunarea Generala a Asociatilor la SC POL – COM CARANSEBES SRL, prin inlocuirea domnișoarei Aninoiu Maria Diana cu doamna Bischof Mariana.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      9.- Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 251/29.07.2016 cu privire la completarea reprezentantilor Consiliului Local în consiliul de adnministratie la unitățile de învățământ, prin inlocuirea domnișoarei Aninoiu Maria Diana cu doamna Bischof Mariana la Seminarul Teologic Ortodox ,,Ioan Popasu” Caransebes.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

        10.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.2017 /08.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local prin inlocuirea  domnisoarei Aninoiu Maria Diana cu doamna Bischof Mariana – membru în cadrul Comisie de specialiate nr.5.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                               AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

           Felix-Cosmin Borcean                                               Ana Bratu

 

     Caransebes

     Data: 12.02.2018

     Nr.                 

    AB/VD

    Exp.1.Anunt selectie partener pentru realizarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes" 


Primaria  municipiului Caransebes, prin Drectia de Administrare Locala, solicita oferte de achizitie publica de "Servicii de cadastru si topografie pentru imobile conform PUZ Valea Cenchii"


            ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.01.2018

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 30.01.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.01.2018.

               2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  08.01.2018.

               3. - Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnisoarei Aninoiu Maria Diana și declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

              4. - Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local al doamnei Bischof Mariana, supleant pe lista de candidati din partea Partidului Social Democrat la alegerile locale din 05 iunie 2016.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

            5. - Depunerea juramantului de catre doamna consilier local Bischof Mariana.

            6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL COM- CARANSEBES SRL  pe anul  2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

          7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii autovehiculelor în municipiul Caransebes.

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

           8.- Proiect de hotărâre privind alocarea locurilor de parcare în parcarea centrala din municipiul Caransebes delimitata de blocul nr.13 – strada Nicolae Corneanu, blocul nr.1 – strada Stefan Herce, blocul nr.1A  și nr.1B – strada Mihail Halici, tuturor persoanelor fizice care locuiesc și a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în zona adiacenta parcarii la cererea acestora cu o taxa anuala de 200 lei sau lunara de 20 lei pe loc de parcare.                 

             Iniţiator: Isac Daniel Alexandru

                                            Prezintă: Isac Daniel Alexandru

         9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public ,,Piața Gugulanilor” din municipiul Caransebes.

                                         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      10.- Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2018 a termenului contractelor de inchiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes ( ampasamente garaje, amplasamente chioscuri și terase, amplasamente tonete și agregate frigorifice pentru vanzare înghețată și băuturi răcoritoare, amplasamente expunere produse comercializate în fata punctului de lucru, etc), precum și a contractelor de inchiriere teren( terenuri agricole, pasuni, etc) și indexarea  cu rata inflatiei de  3,3% 

                      Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

            11.- Proiect de hotărâre privind aplicarea ratei inflatiei de 3,3% la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmează a fi incheiate în cursul anului 2018 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum și a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuinta.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

               12.- Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe anul 2018 a termenului contractelor de inchiriere (spatii, chioscuri, terenuri, mese)  și indexarea cu rata inflatiei  de 3,3% a prețurilor contractelor de inchiriere pentru spatii,terenuri mese, exprimate în moneda naționala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     13. Proiect de hotarare privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 1160 mp din parcela nr. Cadastral 34431, proprietatea municipiului Caransebes, in vederea realizarii lucrarilor de modernizare a locului joaca din Caransebes, zona Pipirig.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       14.- Proiect de hotărâre privind atribuirea  in folosinta gratuita  pe o perioada de 5 ani catre SC TRANSAL URBIS SRL a 9 amplasamente, situate pe domeniul public al municipiului Caransebes, in vederea amplasarii unor containere pentru colectarea materialelor textile uzate. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        15.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinta gratuita doamnei Dragomir Liliana Maria,  cetatean de onoare al municipiului Caransebes, a lotului de teren nr.3 in suprafata de 500 mp,   conform Planului Urbanistic Zonal - ,,Extindere cartier locuinte Teius.

                               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

                 16.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei tehnico -economice faza PT și DDE  intocmita de SC PROMETEUS - D SRL, pentru investitia ,, Sistem și instalatie de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incediu în clădire S+P+2E”, pentru corpul scoala al Colegiului Național C.D.Loga din municipiul Caransebes, strada C.D.Loga nr.16.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     17.- Proiect de hotărâre privind mentinerea pretului de inchiriere la incheierea contractelor ce au ca obiect inchirierea loturilor de teren din cadrul Proiectului Speranța Verde .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       18.- Proiect de hotărâre privind mentinerea in anul 2018 a numarului de 80 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, de pe raza municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      19.- Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea publica a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

               20.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  ,,Spatiu comercial și spațiu depozitare ”, strada Nicolae Balcescu nr.31, beneficiar SC ELECTROCASNICA SRL .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

       21.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe raza municipiului Caransebes, pentru anul 2018.

       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

               22.- Proiect de hotărâre privind  efectuarea în anul 2018 a zilelor de concediu de odihna ramase neefectuate de catrePrimarul municipiului Caransebes si de catre Viceprimarul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

                 23.- Proiect de hotărâre privind  transformarea unui post aferent functiei publice de consilier , clasa I, grad profesional debutant în functia publica de consilier, clasa,I, grad profesional asistent la Compartimentul contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

               24.- Proiect de hotărâre privind  transformarea unui post aferent functiei publice de consilier juridic, clasa I, grad  profesional debutant în functia publica de consilier juridic, clasa,I, grad profesional asistent la Compartimentul retrocedari, licitatii terenuri și imobile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

             25. -Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 si 4 la HCL nr.171/28.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru fnctionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor subordonate Consiliului Local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

       26. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017.

       27.- Intrebari.Interpelari

       28.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                          AVIZAT

                  PRIMAR                   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

       Felix-Cosmin Borcean                                                                        Ana Bratu

 


  Regulament de functionare al sistemului de taxare a stationarii si parcarii autovehiculelor in municipiul Caransebes

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 29.01.2018.

Va multumim.


Raport privind aprobarea planului de actiuni si lucrarilor de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2018

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 29.01.2018.

Va multumim.


 Referat mentinere pret pentru inchiriere loturi in cadrul proiectului Speranta Verde

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 29.01.2018.

Va multumim.


Solicitare oferta de pret pentru implementarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes", cod SMIS 101559. 

In completarea caietului de sarcini, precizam ca termenul de depunere a ofertelor este 25 ianuarie 2018, orele 14.00 iar deschiderea ofertelor se va face in 25 ianuarie orele 15.00.


  Tabel centralizator al rezultatelor concursului sustinut in perioada 09-11.01.2018 pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic I debutant


Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri pentru derularea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"  


              ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

     CONSILUL LOCAL                    

                       DISPOZIŢIE

 

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 08.01.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 08.01.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 08.01.2018.

3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  29.12.2017 .  

4. - Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a a sectiunii de Dezvoltare, la sursa A, din excedentul bugetului local, conform OMFP nr.3244/19.12.2017.

             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                              AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

 

 


ANUNT

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Caransebeş nr. 51/29.02.2008 și nr. 8/25.01.2016, se va organiza în data de 18 ianuarie 2018, ora 14,00, la sediul Primăriei Municipiului Caransebeş, strada Piata Revolutiei, nr. 1, licitaţie publică cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea unui număr de 12 loturi, cu destinaţia de construire case familiale, situate în satul aparţinător Jupa, proprietatea Orasului Caransebes- Domeniul Privat, cuprinse în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, scara 1:1000, anexă a caietului de sarcini.

 Cererile de înscriere la licitaţie, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Primăriei Municipiului Caransebeş, Piata Revolutiei, nr. 1, până la data de 18 ianuarie 2018, ora 10,00.


 Rezultate selecție dosare pentru concurs organizat la SPAS


        ANUNȚ IMPORTANT !!!

În data de vineri 29 decembrie 2017 Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș va lucra cu publicul doar între orele 08.00 – 09.00 .

 

Acest lucru se datorează punerii în aplicare a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 3.315 din 22 decembrie 2017, respectiv Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017.

Director executiv

Horia Irimia


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.12.2017

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.12.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.12.2017.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  20.12.2017.

        3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii autovehiculelor în municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajistilor municipiului  Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       5.- Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea  HCL nr.128/09.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Caransebes.

                        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

             6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizarii licitatiei publice cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, in vederea vanzarii parcelei de teren inscrisa in CF nr. 40965 Caransebes, nr. top 4687 / 36 / 20 / 5 , in suprafata de 160 mp, proprietatea municipiului Caransebes.

          Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

              7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii catre domnul Gavrilas Florin a  suprafetei de teren evidentiata in CF nr. 30867 Caransebes, nr. cad. 30867, proprietatea municipiului Caransebes, atribuita in folosinta , pe care a fost construita o locuinta in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

               8.- Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din HCL nr.292/06.10.2015 in sensul modificarii destinatiei apartamentului nr.1, situat in blocul ANL, nr.33, Sc.A, strada Balta- Sarata, din locuinta de serviciu in locuinta ANL.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

             9.- Proiect de hotărâre privind acceptarea de catre municipiul Caransebes a donatiei domnului Pascalau Gheorghe si doamnei Pascalau Stana, avand ca obiect o suprafata de teren de 4331 mp, evidentiata in CF nr. 40851 Caransebes, nr.cad.40851, cu destinatia drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

            10.-Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2017.

                          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

            11.- Proiect de hotărâre privind  atribuirea  in folosinta gratuita  pe o perioada de 5 ani catre SC TRANSAL URBIS SRL a 9 amplasamente, situate pe domeniul public al municipiului Caransebes, in vederea amplasarii unor containere pentru colectarea materialelor textile uzate. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      12.- Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei economisite de catre SC TRANSAL URBIS SRL in urma achizitionarii a doua microbuze prin licitatie publica, pentru cheltuielile din capitolul investitii,  aprobate prin Hotararea AGA nr.23/19.12.2017 a SC TRANSAL URBIS SRL.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

              13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru si a contractului de inchiriere-cadru privind spatiile disponibile excedentare, proprietatea publica a municipiului Caransebes  din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

            14.- Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarifel pentru activitățile specifice de salubrizare, prestate de către SC TRANSAL URBIS SRL .

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

          Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

   15.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, pentru anul școlar 2018-2019, în municipiul Caransebeș.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

           Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

             16.- Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.171/2017 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes și a serviciilor subordonate Consiliului Local Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

              17.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public ,,Piața Gugulanilor” Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

               18.- Intrebari.Interpelari

       19.- Diverse

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                          AVIZAT

                  PRIMAR                   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                                          Ana Bratu

 

 

     Caransebes

     Data: 21.12.2017


Anunt selectie partener pentru realizarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes" 


              ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL                    

      DISPOZIŢIE

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.12.2017

 

Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 20.12.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.12.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  11.12.2017 .

        3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC POL-COM CARANSEBES SRL pe anul 2017.

             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        4.-  Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului  Caransebes  2014-2020 în sensul completarii cu obiectivul de investiție ,,Reinterpretare Functionala prin  Amenajare – Ruine Biserica Medievala de  SEC XIII-XIV”

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5             

       5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF cu elemente DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reinterpretare Functionala prin  Amenajare – Ruine Biserica Medievala de  SEC XIII-XIV”.

        Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

 

     Caransebes

     Data:15.12.2017

     Nr.   1164                           

   


Anunț privind intenția de actualizare a „Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020”

 

Primăria Municipiului Caransebeș aduce la cunoștință persoanelor interesate faptul că „Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020” urmează să fie actualizată cu scopul introducerii proiectului “Reinterpretare funcțională prin amenajarea și conservarea ruinelor-Biserica Medievală de sec. XIII-XIV” care va contribui la Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri cu privire la intenția de actualizare a „Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020” până la data de 20.12.2017 pe adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com.


ANUNT DE PRESA 

In vederea accesarii surselor de finantare din cadrul POR 2014-20 , Municipiul Caransebes prin Primaria Caransebes pregateste proiectul REINTERPRETARE FUNCTIONALA PRIN AMENAJARE – RUINE BISERICA MEDIEVALA DE SEC XIII-XIV, in cadrul Axei  5.1 SUERD,  care finanteaza proiecte cu scopul “Promovării culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”, în acord cu Aria prioritară 3 a SUERD, din cadrul Apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, din cadrul Programului Operațional Regional 2017/5/5.1/SUERD.

Proiectul va fi depus de catre UAT Caransebes in data de 28 dec 2017.

Scopul proiectului – recuperarea unui obiectiv de patrimoniu emblematic pentru Europa S-E situat in Municipiului Caransebes,  „Ruinele Bisericii Medievale de sec. XIII-XIV” – 

Obiective generale 

 • punerea in valoare prin reinterpretarea functionala a  sitului cu Ruinele Bisericii Medievale de sec. XIII-XIV, care va contribui la dezvoltarea cultural-turistica-economica atat locala cat  si a regiunii SUERD
 • elaborarea unei strategii de marketing coerenta, aplicata si adecvata  pentru cresterea constanta a numarului de vizitatori consolidand  destinatiile turistice culturale din bazinul SUERD  pe baza obiectivelor de patrimoniu revalorificate   
 • pastrarea functiunii de obiectiv de patrimoniu cultural vizitabil prin actiuni de promovare periodice si constante

Obiective specifice

 • Restaurarea amplasamentului obiectivului de patrimoniu in suprafata de 448 mp, in prezent spatiu rezidual
 • Refacerea aspectului original al ruinelor, zidurilor prin indepartarea lucrarilor neconforme anterioare – pe intreg perimetrul
 • Acoperirea ruinelor in vederea protejarii – copertina 310 mp
 • Reamenajarea intregului sit printr-un complex arhitectural – acoperire, balustrade perimetrale, pasarela de vizitare cu sens dublu
 • Dotarea cu exponate - reproduceri la scara a artefactelor gasite in situm la momentul cercetarii arheologice, conform studiului arheologic
 • Modernizarea atributelor muzeale prin formule moderne, interactive si sincronice – dotare cu dispozitive de informare , 1 x afisaj- display informatii istorice, culturale, 2 x  telescop
 • Extinderea accesului publicului vizitator prin accesibilizarea intregului sit cu amenajari la nivelul mediului fizic, astfel se va permite   vizitarea acestuia si de catre persoane cu dizabilitati – accesul dinspre pietonal si circulatia accesibilizata a paserelei de vizitare care traverseaza sit-ul
 • Includerea obiectivului de patrimoniu in circuite   nationale si internationale de turism si cultura  ( studii de istorie, arheologie, arhitectura, ecleziastice) cu accent pe consolidarea unei identitati patrimoniale comune in bazinul SUERD

Publicitate si promovare prin activitati ATL si BTL, 18 luni

Edificiul  este monument istoric - Cod nr. CS-I-s-B-10807, lista Ministerul Culturii 1955,1991,2004 si a fost construit in doua etape conform datelor prezentate in studiile de arheologie elaborate de catre prof.dr. P.Bunea si arheolog dr. A.Ardet.

Conceptul architectural vizeaza o propunere de arhitectura lejera care sa pastreze memoria locului- genius loci, sa atraga turisti si sa devina un spatiu reprezentativ in estetica morfologiei urbane a Municipiului Caransebes. Edificiul ce urmeaza a fi ridicat este completat cu replici ale artefactelor  gasite pe sit in timpul cercetarii arheologice, cat si cu informatii referitoare la constructia initiala – aceste date se regasesc sub forma unui afisaj electronic dar si ca  imagini  gravate pe balustrada perimetrala de protectie. Amenajarea sitului se va face pe o suprafata de 448 mp – zona ocupata de ruinele zidurilor fostei Biserici cat si pe suprafata ambientala – unde urmeaza a se executa un proiect de land-art. Intregul obiectiv amenajat va fi iluminat arhitectural pentru a semnaliza si a imbunatati aspectul vizual si calitatea urbanistica in  zona centrului vechi din Municipiul Caransebes.

Valoarea estimata a proiectului este de app. 700.000 Euro.

Datele tehnice ale proiectului sunt presentate in Fisa anexata.

 


Anunt privind aprobarea regulamentului cadru de inchiriere a spatiilor disponibile execentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Caransebes

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 22.12.2017.

Va multumim.                   ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL 

       DISPOZIŢIE

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 11.12.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 11.12.2017, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

      1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 11.12.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  24.11.2017 .

3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investitii pe anul 2017.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        4.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 105/25.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile și completarile ulterioare.

           Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        5.- Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 207/08.07.2016 , cu privire la desemnarea consilierilor locali în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Caransebes, prin inlocuirea doamnei Bojinescu Ana Adriana  cu domnul Radu Valeriu Savu  în cadrul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administratie publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatii cetatenilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5                

         6.- Proiect de hotărâre privind  modificarea  HCL nr. 197/24.06.2016 cu privire la  constituirea Comisiei de validare, prin  inlocuirea  doamnei Popovici Mihaela Adina Giorgiana cu doamna Cristescu Codruta-Corina si a doamnei Bojinescu Ana -Adriana cu domnul Radu Valeriu Savu.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

        7.- Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL nr. 222/26.09.2017, referitoare la  numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Caransebes la Liceul Tehnologic ,,Trandafir Cocarla” prin inlocuirea doamnei Bojinescu Ana-Adriana cu domnul Radu Valeriu Savu.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

         8.- Proiect de hotărâre privind  modificarea  HCL nr. 249/29.07.2017, cu privire la numirea  reprezentantilor municipiului Caransebes in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. CAZARE SI SERVICII PUBLICE S.R.L. prin  inlocuirea doamnei Bojinescu Ana -Adriana cu domnul Radu Valeriu Savu.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                         AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

          Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu     Caransebes

     Data: 07.12.2017

   


Serviciul Public de Asistenta Sociala Caransebes, organizeaza concurs, in perioada 09-11.01.2018, in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice vacante.


În temeiul Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şcompletările ulterioare, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ; „Proiect de Hotarare privind apropbarea noilor tarife practicate pentru activitatile specifice de salubrizare.”.

Proiectul de act normativ mai sus amintit poate fi consultat:

- Pe site-ul primaria-caransebes.ro sectiunea „Anunturi”;

- La sediul Primariei municipiului Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1

În conformitate cu prevederile art.6, alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişarii și până la data de 08.12.2017, cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ.

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul Primariei municipiului Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1, la Compartimentul Relații cu Publicul.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect”.

 

 


ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 128, alin. 1, lit. d din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată prin Legea nr. 49/2006, autoritățile publice locale stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

În temeiul art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, consiliile locale pot institui taxe pentru funcţionarea unor servicii locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice. Aceste taxe se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora.

În temeiul Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şcompletările ulterioare, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ; „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de functionare al sistemului de taxare a staţionarii şparcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş”.

Proiectul conține reglementări referitoare la sistemul de taxare al staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş în parcările cu plată, modul de atribuire a parcărilor de reşedinţă, caietul de sarcini al procedurii de atribuire al parcărilor de reşedinţă, cuantumul taxelor de parcare percepute sub formă de tichet sau abonament , precum şi sancţiunile aplicabile ca urmare a nerespectării prevederilor regulamentului.

Proiectul de act normativ mai sus amintit poate fi consultat:

- Pe site-ul primaria-caransebes.ro sectiunea „Anunturi”;

- La sediul Primariei municipiului Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1

În conformitate cu prevederile art.6, alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişarii și până la data de 04.12.2017, cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ.

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul Primariei municipiului Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1, la Compartimentul Relații cu Publicul- persoana de contact Dana Szaniszlo.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect”.

 

Direcția Administratie Locala,                                               Compartiment Verificare Ocupare Domeniul

                                                                                                     Public, Parcari și Utilitati Publice

 

Daniel -Sebastian Ştefănuţi                                                                  Juca Pavel Cristian


 


AVIZAT,

PRIMAR

FELIX-COSMIN BORCEAN

ANUNȚ LICITAȚIE

          Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.193 din 30.08.2017, se va organiza în data de 13 decembrie 2017, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea închirierii unui spațiu situat la etajul 1 al imobilului din strada Mihai Viteazu, nr. 44, Caransebeș, evidențiat în CF nr.37072, nr. cad.37072-C1, cu destinația birouri.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul - Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de

13 decembrie 2017, ora 10,00.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.11.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 24.11.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.11.2017.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 14.11.2017.

3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii unei suprafete de 105 mp din parcela nr. cad. 32008 evidentiata in CF nr. 32008 Caransebes, in suprafata totala de 434 mp, proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind asigurarea gratuita a 3 mc lemn de foc din padurea municipiului Caransebes, pentru veteranii de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care prezinta legitimatie de veteran de razboi emisa de catre Ministerul Apararii Nationale – Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, pentru anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ,,Tărgului de Crăciun” din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii desfasurate pe patinoarul artificial mobil din municipiul Caransebes, predat in administrarea si gestionarea Serviciului Public Piata Gugulanilor Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de carburant pentru autoturismele Primariei municipiului Caransebes si pentru serviciile si institutiile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2017-2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind suportarea cheltuielilor de înmormântare a persoanelor decedate pe raza municipiului Caransebes, fără aparţinători, cu identitate necunoscuta sau ai caror aparţinători nu dispun de mijloace financiare, conform Legii nr. 17/2000.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11.-Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare'' , sportivei Loredana Ohai,

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

12.- Proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public Caransebes, ca serviciu public cu personalitate juridica în subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes, conform Legii nr. 225/2016.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii, ale Serviciului Public Intretinere si Reabilitare Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

14.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei contractuale de casier la Serviciul Public Piata Gugulanilor Caransebes, in functia contractuala de consilier, II.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15.- Proiect de hotărâre privind atestarea domnului Săbăilă Ioan , domiciliat în municipiul Caransebes str. Antoniu Secvens, Bl.4, Sc.A, Ap. 3, în calitate de administrator imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

16.- Intrebari.Interpelari

17.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările

ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean                                                                                            Ana Bratu


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.113 din 30.05.2017, se va organiza în data de 29 noiembrie 2017, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, negocierea directă, privind vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40692, nr.cad. 40692, în suprafață de 1.000 mp. 


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.19 din 25.01.2017, se va organiza în data de 05 decembrie 2017, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cea de-a doua licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40690, nr.cad.40690, în suprafață de 73 mp.

 

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul - Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 05 decembrie 2017 ora 10,00.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 14.11.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 14.11.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 14.11.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 27.10.2017 .

3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investitii pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III, al anului 2017.Iniţiator:

Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinanțate și subvenții pe trimestrul III, al anului 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii unor posturi din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes și modificarea organigaramei și a statului de personal.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările

ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean                                                                Ana Bratu

Caransebes

Data: 10.11.2017

Exp.1.


 Anunt privind informarea si consultarea publicului privind elaborare "Plan urbanistic de detaliu - Cabana paznic si birou P+1E, platforma betonata si imprejmuire teren"


Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de asistent medical debutant la compertimentul Asistenta medicala din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES

NR. 7412/ 08.11.2017

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 04.12.2017, ora 10,00  la sediul spitalului, a concursului pentru ocuparea functiei  de chimist specialist  (1 post) la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes  si la ora 14,00 concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de infirmier ( pentru sectia cardiologie) si 1 post ingrijitor curatenie (pentru bloc operator)

          Conditii de participare conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)      candidatul are cetatenia romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)       cunoaste limba romana scris si vorbit;

c)      este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

d)      indeplineste conditiile de studii (are cel putin 5 ani vechime in functia de chimist specialist;

e)      nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o compatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

f)       este confirmat ca si chimist specialist sau primar – pentru functia de chimist specialist;

g)      este absolvent de invatamant universitar de lunga durata a Facultatii de chimie, specialitatea “chimie-fizica”cu diploma de licenta- pentru functia de chimist;

h)      este absolvent de studii medii ( minim 10 clase) – pentru ocuparea functiei de infirmier/ingrijitor curatenie;

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare

-          proba scrisa/test grila de verificare a conostintelor specifice postului

-          proba practica sau interviul de selectie

Dosarul de concurs cuprinde :

a)cerere de inscriere

b) copie a actului de identitate

c) copia diplomei de licenta/a diplomei de absolvire a minim 10 clase, care sa ateste nivelul studiilor.

d) cazierul judiciar

f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca

h)adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz

i) curriculum vitae

j)declaratia pe proprie raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa

Copiile de pe actele ce se depun la dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

In vederea participarii la concurs, pana la 23.11.2017 ora 14.00 candidatii depun dosarul la biroul RUNOS, de unde pot obtine si alte date suplimentare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator :

-          23.11.2017, ora 14,00 – termenul limita pentru depunerea dosarelor ;

-          24.11.2017 ora 14,00- selectia dosarelor ;

-          04.12.2017, ora 10,00 -  proba scrisa cuprinzand lucrarea scrisa/test grila de verificare a cunostintelor  specifice postului si depunerea contestatiilor, pentru functia de chimist specialist ;

-          04.12.2017, ora 14,00 – proba scrisa cuprinzand lucrarea scrisa/test grila de verificare a cunostintelor specifice postului si depunerea contestatiilor, pentru functia de infirmier/ingrijitor curatenie ;

-          05.12.2017 – solutionarea contestatiilor ;

-          06.12.2017, ora 10,00 -  sustinerea interviului pe o tema din domeniul de activitate al postului sau a probei practice, pentru functia de chimist specialist ;

-          06.12.2017, ora 14,00 – sustinerea interviului pe o tema din domeniul de activitate al postului sau a probei practice pentru functia de infirmier/ingrijitor curatenie ;

-          06.12.2017, ora 14,00 afisarea rezultatelor ;

Pentru a fi declarati admisi, canidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba, minimum nota 6,00 pentru functia de chimist specialist, iar pentru functia de infirmier/ingrijitor curatenie, media finala cel putin 5,00, iar la fiecare proba, cel putin nota 5,00. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu 2 zecimale ca media aritmetica a notelor obtinuta la probele de evaluare.

Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii in data de 23.11.2017. Candidatii pot depune contestatie in cel mult 24h de la data comunicarii rezultatului verificarii.

Taxa de concurs este de 150 lei si se achita la caseria unitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartiment Resurse Umane, str. Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, tel. 0255/511423 interior 116.

                                                 MANAGER INTERIMAR,

                               Farm. POPOVICI AMIHAELA-ADINA-GIORGIANA                           

 

                                                                                                                                Intocmit,

                                                                                                                        Birou R.U.N.O.S.

                                                                                                                 Insp.de sp. G.Cosoveanu

 


Anunt privind achizitia directa a lucrarilor de instalatii "Sistem de instalare si detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu" pentru cladirea corpului scoala al Colegiului National CD Loga din municipiul Caransebes


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 27 octombrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 1031/20.10.2017 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.10.2017.

În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei şi ordinea de zi a acesteia

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş si tinand cont de prevederile art.42, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile și completarile ulterioare:

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, la începutul şedinţei s-a făcut apelul nominal al consilierilor prezenţi la şedinţă. Sunt prezenti toți cei 19 consilieri locali.

SEPARATOR PENTRU SECTIUNEA «Citeste mai multe»

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebeş, domnul Felix-Cosmin Borcean, Viceprimarul municipiului Caransebes, domnul Marius Adrian Isac si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu. De asemenea, sunt prezenţi şefii serviciilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul Aparatului propriu al Primarului şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.10.2017.

Dl. Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotărâre:1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii nerabursabile de la bugetul local al municipiului Caransebes a proiectelor declarate castigatoare la procedurile de selectie organizate in anul 2017, Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul ,, Reinterpretare functionala prin amenajarea si conservarea ruinelor – Biserica Medievala de secol XII-XIV”, in acord cu Axa Prioritara 3 din cadrul Programului Operational Regional 2017/5/5.1 SUERD, Proiect de hotarare privind vanzarea terenului evidentiat in CF nr.33738 Caransebes , in suprafata de 462 mp, proprietatea municipiului Caransebes, aferent casei din strada Teiului nr.15, Proiect de hotarare privind acordarea Titului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes domnului capitan Nicola Danut, Proiect de hotarare privind acordarea Titului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes doamnei Dragomir Liliana-Maria, nascuta Danci, Proiect de hotarare privind acordarea Titului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes domnului Cosmin Ilie Sorin si Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren de 2 ha , Fundatiei Noi Orizonturi in vederea plantarii de copaci si infintarii unui Parc dendrologic.

Se supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 26.09.2017 .

Dl. Viceprimar precizeaza ca în procesul verbal, la supunerea la vot a propunerilor pentru alegerea presedintelui de sedinta din data de 26.09.2017, s-a strecurat o eroare . Astfel,trebuie menționat ca domnul Dascalu Valentin a propus ca presedinte pe domnul Bogdea Constantin Florin iar propunearea aceasta s-a respins iar domnișoara Plesa Andra Sabrina a propus pe domnul Rafa Vasile Iulian ca presedinte de sedinta iar aceasta propunere s-a aprobat.

Se supune la vot procesul - verbal și se aproba în majoritate de voturi din cei prezenti și o abținere din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii, anexa la bugetul local pe anul 2017.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico- economice și proiect tehnic de execuție, pentru investitia ,,Construire terenuri multifunctionale 42 X 22 metri și 35 X 15 metri, din municipiul Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren de 1489 mp din CF nr. 2325 Caransebes și inscrierea acestuia în domeniul public al municipiului Caransebeș, cu destinația drum de acces.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind realizarea unui acces pe domeniul public din strada Cazarmii, la Ap.4, Bl. 3, Sc. A, proprietatea lui Berzescu Traian și Berzescu Ana și inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 4 mp, cu destinația amplasament alee acces.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind desfiintarea Clubului Sportiv Volei Club Banatul Caransebes, persoana juridica de drept public infiintata in subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Dl. Horia Irimia dicrector economic mentioneaza ca s a primit adresa de la ANAF in vederea raportarii unor date privind clubul de volei care nu mai functioneaza si este necesar sa se aprobe desfiintarea acestuia.

Dl. Bogdea Constantin mentioneaza ca mai exista datorii acolo.

Dl. Todorescu Lazar precizeaza ca acesta este clubul vechi infiintat ca institutie publica care nu mai functiona si este cu totul altceva fata de asociatia AS Volei Club, care a avut activitate sportiva.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, 10 voturi pentru din partea consilierilor PNL și 9 abtineri din partea consilierilor PSD .

Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,, Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebes, sportivei Patricia -Maria Țig, jucătoare profesionistă de tenis de câmp, aflată în circuitul WTA.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 la Aparatul de specialitate al Primarului și institutiile subordonate Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Dl. Rafa Vasile Iulian precizeaza ca în anexa de la documentatie Compartimentul Resurse Umane a omis sa mentioneze un consilier juridic debutant astfel încât trebuie rectificat numărul total de funcții publice ca fiind doua de consilier juridic debutant în loc de unul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind transformarea unor functii contractuale de execuție la Compartimentul Integrare Europeana, Relații Internaționale si la Compartimentul Arhiva, consilieri romi, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice de execuție de inspector, I, asistent, la Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia publica de inspector, I, grad profesional principal.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 12. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protecția persoanelor varstnice și a persoanelor cu handicap, din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes, în functia publica de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice de execuție de consilier, I, principal, la Compartimentul Protecția copilului și a familiei din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, în functia publica de consilier, I, grad profesional superior.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 14. - Proiect de hotărâre privind transformarea unui post aferent functiei publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în functia publica de consilier juridic, clasa, I, grad profesional asistent la Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 15. - Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul Serviciului Public Intretinere și Reabilitare Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 1 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii nerabursabile de la bugetul local al municipiului Caransebes a proiectelor declarate castigatoare la procedurile de selectie organizate in anul 2017.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul ,, Reinterpretare functionala prin amenajarea si conservarea ruinelor – Biserica Medievala de secol XII-XIV”, in acord cu Axa Prioritara 3 din cadrul Programului Operational Regional 2017/5/5.1 SUERD.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind vanzarea terenului evidentiat in CF nr.33738 Caransebes , in suprafata de 462 mp, proprietatea municipiului Caransebes, aferent casei din strada Teiului nr.15.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind acordarea Titului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes domnului capitan Nicola Danut.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind acordarea Titului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes doamnei Dragomir Liliana-Maria, nascuta Danci.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind acordarea Titului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes domnului Cosmin Ilie Sorin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren de 2 ha , Fundatiei Noi Orizonturi in vederea plantarii de copaci si infintarii unui Parc dendrologic.

Dl. Isac Daniel Alexandru spune ca 5 ani sunt prea putini pentru a da terenul catre acest proiect si propune atribuirea pe 20 de ani.

Dl. Primar mentioneaza ca ar trebui sa asteptam sa vedem prima data cum se deruleaza proiectul, dupa care se poate prelungi din nou termenul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 16 .- Intrebari.Interpelari.

Dl.Bogdea Constantin Florin precizeaza ca Primaria a susținut printr-un proiect cu suma de 84.000 lei conform O.G.nr.34/2006 , masa pentru persoanele defavorizate din Balta Sarata.

Anul acesta, domnul Mleziva i s-a spus ca nu mai sunt bani. A depus cererea în luna octombrie, dar de la compartiment i s-a spus ca trebuia in septembrie si nu mai sunt bani. Nu este o suma mare, este o chestiune umanitara și se poate finanta.

Dl.Horia Irimia director economic mentioneaza ca termenul pentru finantarea proiectelor in baza acestei legi a expirat. În 2016 nu au fost prevazuti în buget pentru 2017.

Domnul Primar spune ca se poate depune cerere pentru anul viitor, conform acestei legi, dar persoanele beneficiare a acestei mese sunt cuprinse și în proiectul POCU.

Domnul Bogdea Constantin Florin, arata ca, dacă tot au fost declarate cetateni de onoare mai multe persoane, ar trebui să fie declarati și eleva Copoceanu Georgiana, care are 6 titluri naționale la lupte și domnul Toc, antrenorul ei.

Domnul Primar, spune ca dansul cunoaste situația \si rezultatele acestei sportive, dar putem aștepta sa vedem ce se întâmpla în perioada post juniori, pentru ca, de obicei, se intampola ca în clasele a noua, a zecea, ca elevii sa renunțe. Putem să-i stimulam altfel, s-au mai acordat premii și anul acesta .

Domnul Bogdea Constantin Florin solicita atunci, să fie premiati copiii.

Domnul Primar, spune ca anul viitor vor premiati mai mulți copii.

Domnul Bogdea Constantin Florin , arata ca face parte din AGA la Transal Urbis SRL , iar conform Ordinul nr.109/2007, la art.10 spune așa ,,Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se vor face de către reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale implicate şi de către reprezentanţii A.N.R.S.C.”

Acea ordonanta care a fost invocata pentru creșterea tarifului la gunoi, este suspendata pana la 1 ianuarie 2019 prin OUG nr.48/2017. Avem obligatia de a micșora prețul la gunoi , cel putin pana în ianuarie 2019. In Otelu-Rosu, tariful este de 8,13 lei , la noi este 15.17 lei, deci dublu, iar la Resita cu 66% mai mic. În contractul de delegare a serviciilor de la Otelu Roșu, au delegat unei firme acest serviciu, probabil de aceea au aceste tarife. Ei au tarifele aprobate de ANRSC , nu știm dacă ale noastre au fost aprobate.

Domnul Chimigeriu Ovidiu , spune ca toate tarifele sunt aprobate de ANRSC.

Domnul Bogdea Constantin Florin vine cu soluția alinierii tarifelor la nivelul judetului, iar dacă nu se poate, să se desfiinteze firma TRANSAL URBIS și personalul sa treacă la SPIR. În caz contrar, se va sesiza ANRSC.

Domnul Primar spune ca tocmai ANRSC a aprobat tarifele acestea.

Domnul Dascalul propune ca pentru luna viitoare, TRANSAL URBIS, sa vina cu propunerea de micsorare a tarifului în Consiliul Local, iar dacă nu se găsesc solutii, sa desfiintam aceasta firma și sa găsim alt operator să vină la licitatie , să ne aliniem la tarifele de 8 lei, 9 lei așa cum sunt în judet, stadalul sa treacă la SPIR așa cum a fost. Nu putem să ne ducem la un tarif de 15 lei / mc deoarece sunt patru persoane într-o familie destul de nevoiasa și sa plătească în plus și 30-40 de lei /luna nu e normal. Sa vina pana luna viitoare așa cum prevede Ordonanta 44, pe diferența de luni sa poate sa plătească mai puțin.

Domnul Bogdea Constantin Florin spune ca , dacă tariful nu a fost stabilit corect, banii trebuie dați înapoi.

Dl. Isac Daniel Alexandru mentioneaza ca în hotărârea ce s-a aprobat referitoare la tarife, cauza majorarii a fost aceasta taxa.

Dl. Chimigeriu Ovidiu arata ca ajustarea tarifului nu s-a fundamentat doar pe taxa aceasta ci a făcut referire și la salariul minim pe economie care în 2013 a fost de 750 lei iar în prezent este 1450 lei. Legea la care se face referire este pentru a se imbunatati serviciul de colectare.

Societatea are mai multe proiecte în curs de desfășurare pentru imbunatatirea serviciului de colectare: schimbarea platformelor de gunoi menajer și reciclabil începând cu luna noiembrie, triplarea cantitatii de deseuri reciclabile așa cum rezulta din raportarile către Garda de Mediu, de asemenea sunt în curs de a incheia un contract cu o societatea pentru colectarea deseurilor textile s-au achizitionat publele pentru zonele care nu au fost acoperite în anul 2008, s-au dat saci de gunoi populatiei pentru colectarea selectiva.

Nu exista în lege sau în ordonanta obligatia ca la suspendarea aceastei taxe să se revină la prețul anterior.

Conform situației de la Consiliul Judetean , castigatorul deponeului de la Lupac, la deschiderea acestui deponeu va veni cu un tarif unitar în tot judetul, mai mare decât cel perceput de Transal. Prețul / tona va fi de 211 lei iar SC Transal Urbis SRL duce gunoiul cu 133 lei/ tona cu tot cu TVA.

Dl. Viceprimar întreabă de ce nu a existat interventia colegilor PSD și Consiliul Judetean, deoarece se dorește majorarea cotizatiei la ADI INTERCOM DESEURI de la 1 leu /locuitor la 2,5 lei / locuitor.

Dl. Bogdea Constantin spune ca nu are cunoștințe despre aceasta.

Dl. Viceprimar precizeaza ca SC TRANSAL URBIS SRL colecteaza și depoziteaza gunoiul corect, nu îl arunca întâmplare.

D-soara Plesa Andra membra în AGA la SC TRANSAL URBIS SRL, întreabă de câti ani nu a fost marit prețul la gunoi.

Dl. Chimigeriu Ovidiu răspunde ca din anul 2013 unde salariul minim pe economie a fost de 750 lei iar acum ii 1450 lei iar la anul va fi 1900 lei.

D-soara Plesa Andra mentioneaza ca atât timp cât a fost primar Ion Marcel Vela prețul la gunoi nu s-a marit, nimeni nu a felicitat aceasta idee, acum ca salariul minim pe economie a crescut și ca prețul s-a marit, toată lumea ii nemultumita. Aveti o problemă cu personalul TESA.

Dl. Isac Daniel Alexandru spune ca pe strada Pinilor trebuie asfaltat, deoarece a primit sesizari din partea cetatenilor iar strada Muntele Nemanu a devenit o centura ocolitoare pentru mașinile mari care tranziteaza în oraș.

Dl. Primar precizeaza ca știe cauza, deoarece masinile care nu doresc sa plătească taxa de intrare în oraș ocolesc pe strada Muntele Nemanu. Se poate restrictiona tonajul acolo.

Dl. Isac Daniel Alexandru întreaba de ce sunt doar doua locuri de parcare pentru persoanele cu handicap care se afla la Mall.

Dl. Viceprimar mentioneaza ca persoanele cu handicap primesc o legitimatie de la Primărie și au voie sa parcheze oriunde în oraș nu doar pe cele doua locuri din parcare de la Mall.

Dl. Isac Daniel spune ca a luat cineva amenda.

Dl. Primar mentioneaza ca nu a luat nimeni amenda ci doar a primit un avertisment.

Dl. Viceprimar dorește ca sa vadă amenda.

Dl. Isac Daniel Alexandru mentioneaza ca nu este mulțumit de activitatea Casei de Cultura din municipiul Caransebes și mai dorește și o agenda cu toate numerele de telefon ale directorilor de servicii, ale personalului din cadrul Primariei.

Dl. Ardelean Gavrila solicita documentele de vanzare a Pavilionului Ofițerilor de lângă Parcul Dragalina. A mai solicitat de asemenea documente referitoare la raportul Curții de conturi de la SC Transal Urbis SRL.

D-na Secretar spune ca toate documentele au fost comunicate iar despre raportul Curții de Conturi nu are cunoștința.

Dl. Chimigeriu Ovidiu director SC TRANSAL URBIS SRL mentioneaza ca raportul a fost pus la dispoziția consilierilor PSD din AGA.

Dl. Ardelean Gavrila dorește ca acest raport sa fi fost pus în Consiliul Local.

Dl. Chimigeriu Ovidiu director SC TRANSAL URBIS SRL mulțumește doamnei Pral Mihaela și doamnei Petronela Ciobotea pentru acțiunea avuta alături de copii în Parcul din Teius.

Dl. Ardelean Gavrila spune ca în Piața sunt doua locuri de parcare pentru administratia locala și nu i se pare normal ca sa nu se plătească aceste doua locuri.

D-na Luminița Verdes șef serviciu Piața Gugulanilor mentioneaza ca orice institutie publica are dreptul la doua locuri de parcare .

Dl. Isac Daniel Alexandru solicita raportul corpului de control al Prefectului în urma petitiei cu nr.10856.

Dl. Bogdea Constantin Florin întreba ce se face totuși cu gunoiul.

Dl. Primar răspunde ca poate sa initieze proiect de hotărâre privind reducerea pretului la gunoi dar nu mai dorește certuri în Consiliul Local.

Punctul 17.- Diverse.

Domnul Rafa Vasile Iulian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică, a început la ora 14.00 şi s-a încheiat la ora 14.55, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Rafa Vasile Iulian

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

Ana Bratu


 

ÎNTOCMIT,

 Vetuta Dumbrava

 

A.B./. V.D.

Exp.1.


Anunt privind informarea si consultarea publicului privind Plan urbanistic de detaliu - Construire hale service auto si statie ITP


 

ANUNȚ  LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.113 din 30.05.2017, se va organiza în data de  08 noiembrie 2017, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1,cea dea doua licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40692, nr.cad. 40692, în suprafață de 1000 mp. Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul - Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de  08 noiembrie 2017 ora 10,00.


ANUNȚ  LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.19 din 25.01.2017, se va organiza în data de  09 noiembrie 2017, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40690, nr.cad. 40690, în suprafață de 73 mp.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul - Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de  09 noiembrie 2017 ora 10,00.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 15.11 - 17.11.2017, in vederea ocuparii functiei contractuale vacante: Consilier 1A, la compartimentul impozite si taxe


 Serviciul Public de Asistenta Sociala Caransebeș, județul Caras- Severin, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor posturi contractuale vacante:


        ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

      CONSILUL LOCAL 

       DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.10.2017

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 27.10.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.10.2017.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  03.10.2017.

        3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii, anexa la bugetul local pe anul 2017.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico- conomice și proiect tehnic de execuție, pentru investitia ,,Construire terenuri multifunctionale 42 X 22 metri și 35 X 15 metri, din municipiul Caransebes.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezlipirii unei suprafete de teren de 1489 mp din CF nr. 2325 Caransebes și inscrierea acestuia în domeniul public al municipiului Caransebeș, cu destinația drum de acces.

                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind realizarea unui acces pe domeniul public din strada Cazarmii, la  Ap.4, Bl. 3, Sc. A, proprietatea lui Berzescu Traian și Berzescu Ana și inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 4 mp, cu destinația amplasament alee acces.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind desfiintarea Clubului Sportiv Volei Club Banatul Caransebes, persoana juridica de drept public infiintata in subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes.  

          Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

8.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,, Cetățean de Onoare” al municipiului Caransebes,  sportivei Patricia -Maria  Țig, jucătoare profesionistă de tenis de câmp, aflată în circuitul WTA.          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 la Aparatul de specialitate al Primarului și institutiile subordonate Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

10.- Proiect de hotărâre privind transformarea unor functii contractuale de execuție  la  Compartimentul Integrare Europeana, Relații Internaționale si la Compartimentul Arhiva, consilieri romi, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

11.- Proiect de hotărâre privind  transformarea unei functii publice de execuție de inspector, I, asistent, la Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia publica de inspector, I, grad profesional principal.      

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

12.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protecția persoanelor varstnice și a persoanelor cu handicap, din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes, în functia publica de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

13.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice de execuție de  consilier, I, principal, la Compartimentul Protecția copilului și a familiei din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, în functia publica de consilier, I, grad profesional superior.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

14.-Proiect de hotărâre privind transformarea unui post aferent functiei publice de consilier juridic, clasa  I, grad profesional debutant în functia publica de consilier juridic, clasa, I, grad profesional asistent la Compartimentul Juridic și Contencios  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15.- Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul Serviciului Public Intretinere și Reabilitare Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

        16.- Intrebari.Interpelari

17.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                          AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

            Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

 

     Caransebes

     Data: 20.10.2017

     Nr. 1031                                 

    AB/VD

    Exp.2.Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 21.11 - 23.11.2017, in vederea ocuparii functiilor publice de executie


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 21.11 - 23.11.2017, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante: 1 post de consilier I asistent, in cadrul compartimentului Taxe si impozite locale


Primaria muniicpiului Caransebes organizeaza concurs de promovare in functie in data de 16.10 - 18.10.2017. 


Primaria municipiului Caransebes, achizitioneaza, conform caietului de sarcini nr. 24172/10.10.2017, servicii postale si de curierat.

Raspuns clarificari anunt publicitate nr.127569

Obiectul procedurii: Servicii de curierat rapid
 
 Solicitare clarificari 1.In anuntul procedurii se precizeza urmatoarele: “formularul de oferta in care se va evidentia pretul total ofertat si un centralizator de preturi unitare si totale”. In documentatia procedurii (model centralizator de preturi) nu se regaseste numarul trimiterilor de curierat rapid, cu confirmare de primire si greutate pana la 0,5 kg.
Va rugam sa ne precizati numarul total al trimiterilor de curierat rapid. 
 Raspuns solicitare de clarificari 1. - Numarul total al trimiterilor estimat in cadrul procedurii de achizitie este de 120 bucati. 

 Solicitare de clarificari 2.In Documentatia de atribuire – modelul de contract la Cap.13, art.13.1. se precizeaza ca achizitorul are dreptul de a deduce penalitati in cuantum de 0,01% din valoarea neexecutatata a contractului.
In cazul serviciilor de distribuire a trimiterilor postale o astfel de conditie de penalizare incalca in mod categoric prevederile art.42 alin.2 din OUG nr.13/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, raspunderea ofertantului pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractul de furnizare de servicii postale este o raspundere de tip special ale carei limite sunt prevazute in mod expres si limitativ de legislatia speciala. In conformitate cu prevederile art.42 alin.2 din OUG nr.13/2013 dobanda legala penalizatoare este singura dobanda aplicabila pentru neindeplinirea obligatiilor privind serviciile postale si aceasta dobanda se aplica sumelor datorate de operatorul postal cu titlu de despagubiri in cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale sau partiale a trimiterilor postale. In aceste conditii, instituirea, pe de o parte, a unei dobanzi penalizatoare mai mari decat dobanda legala si, pe de alta parte, aplicarea acestei dobanzi penalizatoare la alta valoare de despagubire decat cea aferenta pierderii, furtului sau distrugerii unei trimiteri postale, reprezinta abateri de la legalitate ce impun masuri corective.
Avand in vedere ca OUG 13/2013 privind serviciile postale, solicitam sa ne precizati daca se accepta pentru serviciile de ditribuire a corespondentei urmatorul continut:
13.1.“Prestatorul raspunde fata de Achizitor pentru serviciile ce fac obiectul contractului potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 187/2013, potrivit Deciziei ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnare a CNPR ca furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale si conform prevederilor Deciziei ANRC nr. 2858/2007, acte ce se completeaza cu prevederile prezentului contract. Prestatorul va raspunde pentru eventualele daune indirecte ale Achizitorului”.

 Raspuns solicitare de clarificari 2 - Se accepta modificarea Articolul 13.1. al contractului, astfel".“Prestatorul raspunde fata de Achizitor pentru serviciile ce fac obiectul contractului potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 187/2013, potrivit Deciziei ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnare a CNPR ca furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale si conform prevederilor Deciziei ANRC nr. 2858/2007, acte ce se completeaza cu prevederile prezentului contract. Prestatorul va raspunde pentru eventualele daune indirecte ale Achizitorului " 

Solicitare de clarificari 3. Referitor la art. 13.2 din Capitolul “Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor” propunem urmatorul continut:
13.2.“Daca Achizitorul nu respecta termenul de plata a contravalorii facturilor emise de Prestator, acesta va fi obligat sa plateasca penalitati calculate la nivelul dobanzii legale penalizatoare aplicabile in raporturile dintre profesionisti potrivit prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare incepand cu prima zi urmatoare termenului prevazut la pct. 9.1.
 
Raspuns solicitare de clarificari 3 . Se accepta modificarea Articolul 13.2. al contractului astfel:" Daca Achizitorul nu respecta termenul de plata a contravalorii facturilor emise de Prestator, acesta va fi obligat sa plateasca penalitati calculate la nivelul dobanzii legale penalizatoare aplicabile in raporturile dintre profesionisti potrivit prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare incepand cu prima zi urmatoare termenului prevazut la pct. 9.1." 

Tutul Eugenia Amalia 
0749 07 88 33 	
investitii.caransebes@gmail.com

Raport privind aprobarea nomenclatorului stradal


Referat privind modificare regulament parcare


Primaria municipiului Caransebes achizitioneaza, conform specificatiilor din caietul de sarcini nr. 24173/10.10.2017, carburant auto, motorina, pe o perioada de 36 de luni.


 Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs de promovare in grad profesional, in data de 18-20.10.2017 


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in intervalul 25.10 - 27.10.2017, in vederea ocuparii functiei contractuale vacante: 1 post de Inspector de specialitate 1A la compartimentul monitorizare, in cadrul SVSU Caransebes


In data de 19.10.2017, ora 14.00, se organizeaza licitatie publica cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, pentru vanzarea terenului evidentiat in CF nr. 40692, nr. cad. 40692, in suprafata de 1000 mp.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 03.10.2017

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39 alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 DISPUNE:

 Art. 1. - Se convoacă de indata, sedinta Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 03.10.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea

ordine de zi:

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată, din data de 03.10.2017.

3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 26.09.2017 .

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Eficientizarea energetică a Colegiului Național ,, Traian Doda”, Corp B, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AVIZAT

 

PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

 

Caransebes

Data: 03.10.2017PROCES VERBAL   Încheiat astăzi, 26 septembrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.944/20.09.2017 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  26.09.2017.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concursul depromovare in grad profesional pentru urmatoarele functii publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului


Anunţ în baza Legii nr. 350/2005 -> Anunţ de participare: 

Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2017 pentru actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro . Buget total alocat pentru sesiunea a III-a : 10.000 RON pentru domeniul: Acțiuni culturale, educație civică, tineret,protecția mediului, editarea de cărți,studii,CD-uri.

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2017

Termenul limită de depunere a proiectelor: 17 octombrie 2017 ora 16.00.

Se aplică prevderile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor.

Data de evaluare și selecția a proiectelor : până la data de 23 octombrie 2017, orele 16.00.

Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1

Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte


Anunţ în baza Legii nr. 350/2005 -> Program anual:

Bugetul total alocat pentru anul 2017 sesiunea a III-a, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr. 218 din septembrie 2017 este de 10.000 RON pentru următorul domeniu: Actiuni culturale, educație civică, tineret, protecția mediului, editarea de cărți, studii, CD-uri.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in intervalul 19.10.2017 - 23.10.2017 in vederea ocuparii urmatoarelor functii contractuale vacante


 

Anunt achizitie directa echipamente IT pentru implementarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


               ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL 

       DISPOZIŢIE

 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 26.09.2017

 Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                DISPUNE:

      Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 26.09.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 26.09.2017.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  30.08.2017 .

        3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii, anexa la bugetul local pe anul 2017.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea de către S.C.TRANSAL URBIS SRL, a doua microbuze destinate efectuarii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, în municipiul Caransebes.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  5.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, in vederea inchirierii unui spatiu comercial in suprafata de 18 mp, situat in Piata Gugulanilor din municipiul Caransebes.

                               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  6.- Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea HCL nr. 172/28.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii în municipiul Caransebes.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  7.- Proiect de hotărâre privind reglementarea numerotarii Dispensarului Scolar din incinta Colegiului National ,,Traian Doda'' Caransebes si a Dispensarului Scolar din incinta Liceului Tehnologic ,,Decebal'' Caransebes.

             Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  8.- Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 638 mp cu nr.cadastral 39164, identificata în CF nr. 39164 Caransebes și alipirea acesteia cu parcela nr. cadastral 40725, în suprafata de 595 mp, evidentiata în CF nr. 40725 Caransebes, în vederea realizării pe parcela obtinuta, în suprafața totala de 1233 mp, a terenului de sport multifunctional din cartierul Balta -Sarata.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea functionarii Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes, ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

10.- Intrebari.Interpelari

        11.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările  ulterioare.

 

                                                            AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

      Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

  

     Caransebes

     Data: 20.09.2017


Primaria municipiului Caransebes, serviciul Investitii, solicita oferte pentru achizitia publica directa: Lucrari de constructii - desfiintare centrala termica - corp C4, situata in incinta Scolii genrale nr. 2, strada Stefan Jianu nr. 1 din Municipiul Caransebes


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 19.09-21.09.2017 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante


 

              ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILUL LOCAL 

                   

      DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2017

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                               DISPUNE:

 

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017, ora 14 .00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 30.08.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei  convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  09.08.2017 .

3. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut în vederea inchirierii unui spațiu  în  suprafața totala de 163,12 mp situat la etajul 1 al imobilului din strada Mihai Viteazu nr.44.

 

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4.- Proiect de hotărâre privind acceptarea  donatiei din partea domnului Voda Ioan avand ca obiect parcela  de teren identificata  in CF nr. 4906 Caransebes  cu nr. top 2624/1/1, in suprafata de 1404 mp si  inscrierea in Cartea Funciara a imobilului in proprietatea municipiului Caransebes.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

5.- Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită a  unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

6 .- Proiect de hotărâre privind  PUZ –,, Doua locuinte colective” , regim de inaltime P+2,  teren intravilan,  proprietate privata, situat in Caransebes, strada 1 Decembrie 1918 f.n, în suprafața de 1.138 mp, beneficiar Milos Laurentiu.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

7.- Proiect de hotărâre privind  PUZ –,, Hala service auto, utilaje agricole, ITP si vulcanizare” , regim de inaltime P+1, teren intravilan, proprietate privata, situat in Valea Cenchii, f.n, în suprafața de 5000 mp, beneficiar S.C. RVS RBY&SORY  TRANS S.R.L.

 

          Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

8.-Proiect de hotărâre privind PUZ –,, Lotizare si extindere zona de locuinte” , regim de inaltime P+1+M,  teren situat in extravilan,  , strada Pipirigul Mare, în suprafața de 10.104 mp, proprietatea privata,  beneficiar Ștefaroi Iulian Vlad.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

9.-Proiect de hotărâre privind PUZ –,, Extindere zona de locuinte” , regim de inaltime P+1, teren situat in extravilan, proprietate privata, în suprafața de 9.831 mp, beneficiari Vacarescu Avram, Vacarescu Elena, Vacarescu Marius Mihai, Troncota Adriana, Troncota Ioan Petru, Eichelmann Anton, Eichelmann Emilia Minuta, Dan Ovidiu, Gherga Maria, Barac Gheorghe Matei.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

10.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Caransebes, conform H.G. nr.777/2016.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

11.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in municipiul Caransebes aprobat prin  HCL nr.47/28.02.2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

12.- Proiect de hotărâre privind desfiintarea Clubului Sportiv Volei Club Banatul persoana juridica de drept public infiintata in subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes.

 

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

13.-  Proiect de hotărâre privind respingerea plangerii prealabile nr. 18828,264/03.08.2017 formulata de domnii Bogdea Constantin Florin, Dascalu Valentin și Ardelean Gavrila.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

14.- Proiect de hotărâre privind  transformarea functiei contractuale de consilier debutant la Compartimentul Administrativ, aprovizionare,intretinere sedii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia  de  consilier I A.

 

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

15. - Proiect de hotărâre privind transformarea functiei contractuale de consilier II la Compartimentul Impozite și Taxe locale, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia de consilier IA.

                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes     

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

16.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei publice de execuție de consilier, I, principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane în functia publica de consilier juridic, I, superior.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

17.-  Proiect de hotărâre privind  transformarea unei functii publice de execuție de referent III, superior, la  Compartimentul Impozite și Taxe locale, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia publica de  consilier I, grad profesional asistent.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

18.- Intrebari.Interpelari

19.- Diverse

 

 Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                   AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

 

 

     Caransebes

     Data: 23.08.2017

     Nr.                                    

    AB/VD

 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES
NR. 5511 / 25.08.2017

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 22.09.2017, ora 10,00 la sediul spitalului, a concursului pentru ocuparea functiei SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR respectiv DIRECTOR MEDICAL la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes
Conditii de participare conform OMSP nr. 284/2007, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)  candidatul are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)  cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)  are varsta minima reglementata de prevederile legale (nu are varsta de pensionare potrivit Legii 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare);
d)  este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
e)  indeplineste conditiile de studii (are cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau are competenta /atestat in managementul serviciilor de sanatate ori este absolvent al cursului de management spitalicesc)
f)  nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea
g)  este confirmat ca medic specialist sau primar;
h)  este absolvent de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
lucrare scrisa/test grila de verificare a conostintelor din legislatia specifica postului

sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de specialitate al postului
interviul de selectie
  
Dosarul de concurs cuprinde:
a) cererea de inscriere
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza;
h) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
i) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) recomandarea senatului institutiei de invatamant medical superior in cauza;
l) aprobarea managerului;
m) avizul consiliului de administratie al spitalului;
n) copii legalizate ale documentelor care atesta efectuarea cursului de management spitalicesc sau a managementului serviciilor de sanatate, dupa caz; 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILUL LOCAL 

      DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 09.08.2017
Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39 alin.(4), 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
 
                                                             DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă de indata, sedinta Consiliului Local al municipiului Caransebeş,   in data de 09.08.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  
    
1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată, din data de 09.08.2017.
2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  28.07.2017 .
                 3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea listei de investitii, anexa la bugetul local al municipiului Caransebes pe anul 2017.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii de 2 % de la bugetul local al municipiului Caransebes, a Fazarii Proiectului ,, Modernizarea infrastructurii de apa și apa uzata in judetul Caras-Severin''.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 
Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
                                       AVIZAT
                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 
             CARANSEBEŞ
             
           Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu


     Caransebes
     Data: 09.08.2017
     Nr.                                    
    AB/VD
    Exp.1.

 


ANUNT PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI
REFERITOARE LA REGULAMENTUL LOCAL DE PUBLICITATE
 
În atenția operatorilor economici din domeniul publicității
 
Primăria municipiului Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, str. P-ţa Revoluţiei, nr. 1, informează şi supune spre consultarea publicului interesat, modificarea Regulamentului Local de Publicitate, conform Legii 154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 185/2013.
Informarea şi consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei municipiului Caransebeş -Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, strada P-ţa Revoluţiei, nr.1, jud. Caraş-Severin, tel.0255-514885, 514887, 514889, email: primaria.caransebes@gmail.com, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00 sau pe
site-ul www.caransebesonline.ro , secţiunea Informaţii publice.
Documentaţia se poate consulta şi se pot emite observaţii, sau obiecţii de la data publicării prezentului anunţ.
Documentaţia se va afişa spre consultare până la data de 25.08.2017 și este disponibilă și online, pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Caransebeș: www.primaria-caransebes.ro.
 
Data publicării anunţului:
25.07.2017

Regulamentul local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Caransebeș


Anunţuri în baza Legii nr. 350/2005 > Anunţ de participare

Consiliul Municipal Caransebes în calitate de autoritate finanțatoare organizează: Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2017 pentru actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .

Buget total alocat pentru sesiunea a II-a : 35.000 RON din care :

1, Culte religioase – 30.000 RON

2. Acțiuni culturale, educație civică, tineret,protecția mediului, editarea de cărți,studii,CD-uri – 5.000 RON

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2017

Termenul limită de depunere a proiectelor: 18 august 2017 ora 16.00.

Se aplică prevderile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor.

Data de evaluare și selecția a proiectelor : in maxim 5 zile de la termenul limita de depunere al proiectelor Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1 Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte


Anunţuri în baza Legii nr. 350/2005 > Program anual

Consiliul Local Caransebes, Piata Revolutiei nr. 1, Caransebes, judeţul Caras-Severin, telefon 0255514885, fax 0255515139, email primaria.caransebes@gmail.com

Bugetul total alocat pentru anul 2017 sesiunea a II-a, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.142 din iunie 2017 este de 35.000 RON din care pe domenii:

1.Culte religioase - 30.000 RON

2.Actiuni culturale, educație civică, tineret, protecția mediului, editarea de cărți, studii, CD-uri– 5.000 RON


Anunt de solicitare oferte pentru achizitia publica directa de servicii - Servicii de cadastru si topografie pentru imobile din domeniul public al Municipiului Caransebes


Anunt solicitare oferte pentru achizitie publica directa de lucrari - Lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a Municipiului Caransebes


 Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes din data de 28.07.2017


Având în vedere prevederile Legii 146/26.06.2017 privind prorogarea termenului prevazut la art.30, alin.(4), din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transprența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

RAPORT CĂTRE COMISIA NR. 3 A CONSILIULUI LOCAL

 Având în vedere H.C.L. nr. 24/04.02.2010, propunem Consiliului Local modificarea şi completarea acestei hotărâri, după cum urmează:


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 16.08 - 18.08.2017, in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice contractuale vacante


În conformitate cu prevederile art. 128, alin. 1, lit. d din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată prin Legea nr. 49/2006, autoritațile publice locale stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

           În temeiul art. 484 alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, consiliile locale pot institui taxe pentru functionarea unor servicii locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii.  


        ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 07.08.2017 ora 10,00 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant de asistent medical (perioada nedeterminata) la Compartimentul Primiri Urgente. Studii: documente care sa ateste pregatirea profesionala in domeniu ( certificat de calificare nivel 5, certificat de membru OAMGMAMR).


      ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILUL LOCAL 

      DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 11.07.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară convocata de indata in data de 11.07.2017, ora 09.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

    1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes,  pe o perioada de 3 luni.

    2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 11.07.2017.

   3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  30.06.2017 .

   4. - Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului și documentatia tehnico – economica   ,,Compartimentare bazin olimpic cu refacere acces”, situat în Baza de Agrement a municipiului Caransebes, strada Teiusului, nr.26.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

    5.- Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului și documentatia tehnico - economica ,,Construcție cu caracter provizoriu – terasa”, situat în Baza de Agrement a municipiului Caransebes, strada Teiusului, nr.26.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

    6.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de agrement Caransebes,  aprobata prin HCL nr. 115/30.05.2017.

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   7.- Proiect de hotărâre privind mandatarea expresa a reprezentantului in AGA la S.C. AQUACARAS S.A. de a vota propunerea, conform OUG nr.109/2011.

                                             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

    8.- Proiect de hotărâre privind  organizarea Festivalului de muzica Gugulan Rock 2017 , editia a IV, in perioada 03-07 august de catre Asociatia Culturala ,,Gugulan Rock” in parteneriat cu Primaria municipiului Caransebes si  Casa de Cultura ,,George Suru”Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

   9.- Proiect de hotărâre privind  retragerea municipiului Caransebes, din cadrul Asociatiei Sportive ,,Volei Club Caransebes'' si renuntarea la calitatea de membru în  asociatie.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

   Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                              AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

           Felix-Cosmin Borcean   Ana Bratu

 

     Caransebes

     Data: 11.07.2017

     Nr.                                    

    AB/VD

    Exp.1.


            ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILUL LOCAL 

                   

      DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 11.07.2017

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                               DISPUNE:

 

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară convocata de indata in data de 11.07.2017, ora 09.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

 

     1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 11.07.2017.

 

   2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  30.06.2017 .

     

   3. - Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului și documentatia tehnico – economica

  ,, Compartimentare bazin olimpic cu refacere acces”, situat în Baza de Agrement a municipiului Caransebes, strada Teiusului, nr.26.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

    4.- Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului și documentatia tehnico - economica ,,Construcție cu caracter provizoriu – terasa”, situat în Baza de Agrement a municipiului Caransebes, strada Teiusului, nr.26.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

    5.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de agrement Caransebes,  aprobata prin HCL nr. 115/30.05.2017.

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

   6.- Proiect de hotărâre privind mandatarea expresa a reprezentantului in AGA la S.C. AQUACARAS S.A. de a vota propunerea, conform OUG nr.109/2011.

                                             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

    7.- Proiect de hotărâre privind  organizarea Festivalului de muzica Gugulan Rock 2017 , editia a IV, in perioada 03-07 august de catre Asociatia Culturala ,,Gugulan Rock” in parteneriat cu Primaria municipiului Caransebes si  Casa de Cultura ,,George Suru”Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

    8.- Proiect de hotărâre privind  retragerea municipiului Caransebes, din cadrul Asociatiei Sportive ,,Volei Club Caransebes'' si renuntarea la calitatea de membru în  asociatie.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                           AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

      Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

 

 

 

 

     Caransebes

     Data: 11.07.2017

     Nr.                                    

    AB/VD

    Exp.1.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 31.07-02.08.2017 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante: bibliotecar II la Biblioteca Municipala Mihail Halici Caransebes


               ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILUL LOCAL 

      DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.06.2017

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 30.06.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  14.06.2017 

3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii, anexa la bugetul local pe anul 2017.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind modificarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2017.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice  cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, in vederea vanzarii unei suprafete de 21.650 mp, indentificata in CF nr.32622 Caransebes, nr. cad 32622, arabil la Carbunari si Tiganesti, proprietatea municipiului Caransebes, cu destinatie realizare investitie in municipiul Caransebes.

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  6 .- Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea unei suprafete de teren de 37 mp din parcela evidentiata in CF nr. 36182 Caransebes , trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes si organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii acesteia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spațiu situat la parterul fostei Școli Generale nr.7, Asociatiei de Cultura, Educatie și Dezvoltare a Romilor , Pipirig- Nord Caransebes, pe o perioada de 2 ani, pentru activități culturale.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.-Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de Agrement Caransebes aprobat prin HCL nr. 115/30.05.2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.-Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,,Serbarile Verii la Caransebes'', în perioada 14-16 iulie 2017, editia a II-a,  în Piața General I. Dragalina , de către Asociatia Organizatia Dj-ilor, Artistilor, Muzicologilor Producători și Interpreti din Timisoara,  în parteneriat cu  municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind acordarea de denumiri și schimbarea unor denumiri de străzi și intersectii din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

11.- Proiect de hotărâre privind  abrogarea  alin.2 al art.21 din HCL nr.47/2017 privind  aprobarea Regulamentului local  pentru  amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

12.- Proiect de hotărâre privind acordarea de aviz favorabil Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

       Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

13.- Proiect de hotărâre privind privind acordarea de aviz favorabil Regulamentului Intern al Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

14. - Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Caransebes, in calitate de observatori in comisiile de concurs pentru ocuparea unor functii de director/director adjunct, la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Caransebes.

                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes     

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

15.- Proiect de hotărâre privind respingerea solicitarii Seminarului Teologic Ortodox ,,Episcop Ioan Popasu” Caransebes, de arondare a  Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 Caransebeș și a gradinitelor arondate acesteia- Grădinița cu Program Normal Jupa, Grădinița cu Program Normal nr.3 Caransebeș și Grădinița cu program Normal nr.8 Caransebeș, ca structură a Seminarului Teologic Ortodox ,,Episcop Ioan Popasu” Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

16.-  Proiect de hotărâre privind  transformarea unei funcții publice de bibliotecar, în functia  publica de bibliotecar II,  la  Biblioteca Municipala ,, Mihail Halici”, Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17.-   Proiect de hotărâre privind  abrogarea HCL nr. 183/ 21.06.2013referitoare la  participarea municipiului Caransebes în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Muntele Mic”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

18.- Intrebari.Interpelari

        19.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările

  ulterioare.

 

 

                                                           AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

 

 

 

 

     Caransebes

     Data: 23.06.2017

     Nr.                                    

    AB/VD


ANUNȚ PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU - „DOUĂ LOCUINȚE COLECTIVE ”

Primăria municipiului Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, str. P-ţa Revoluţiei, nr.1, informează şi supune spre consultarea publicului interesat, elaborarea documentaţiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU - „DOUĂ LOCUINȚE COLECTIVE ”.

Proiectul este inițiat de dl Miloș Laurențiu (pe o suprafaţă totală 1.138 mp).

Informarea şi consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei municipiului Caransebeş -Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, strada P-ţa Revoluţiei, nr.1, jud. Caraş-Severin, tel.0255-514885, 514887, 514889, email: primaria.caransebes@gmail.com, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00 , secţiunea Informaţii publice.

Documentaţia PLAN URBANISTIC DE DETALIU - „DOUĂ LOCUINȚE COLECTIVE ” se poate consulta şi se pot emite observaţii, sau obiecţii de la data publicării prezentului anunţ.

Documentaţia se va afişa spre consultare până la data de 11.07.2017, în conformitate cu Ordinul nr. 2.701/2010 şi Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, completată şi modificată.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in data de 03.07 - 05.07.2017 sustinerea examenului/concursului pentru promovarea in functiile de consilier I si inspector de specialitate I


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 03.07.2017 ora 10 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concursiul de promovare in grad profesional pentru urmatoarele functii publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului


           ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILUL LOCAL              

         DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 12.06.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                    DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

         1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

         2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 12.06.2017.

         3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 30.05.2017.

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru autorizatia de construire, faza DTAC pentru lucrarea ,,Montare sistem de parcare cu doua bariere pe strada Closca si doua automate de parcare pe strada Mihail Halici si Vasile Alecsandri, in municipiul Caransebes'', intocmit de S.C.PRO CASA PROIECT SRL.

    Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.-Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii documentatiei tehnico-economice a Proiectului de Modernizare a Spitalului Municipal de Urgența Caransebes, aprobate prin HCL nr.350/29.11.2016.

   Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        6.- Proiect e hotărâre privind  retragerea dreptului de folosința inscris în CF vechi nr.7712, asupra terenului în suprafața de 100 mp inscris în favoarea numiților Burdea Nicolae și Ruxandra, ca urmare a nerespectării obligației de demarare a lucrarilor de construire în termen de doi ani de la atribuire.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        7.- Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de trei ani a contractului, de comodat încheiat cu Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare, privind folosința gratuită a unui spațiu din imobilul situat în Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1.

                  Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        8.- Proiect de hotărâre privind respingerea solicitarii nr.14010 /194/ 31.05.2017 formulata de consilierii locali Bogdea Constantin Florin, Bojinescu Ana-Adriana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Truica Arsenie Adrian, Cristescu Codruta-Corina, Aninoiu Maria Diana, Novac Daniela si Dascalu Valentin, privind anularea  HCL nr.357/29.11.2016.

     Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9.- Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitatii publice în vederea vanzarii cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, a unei suprafete de teren de 21.650 mp, indentificata in CF nr.32622 Caransebes, nr. cad 32622, arabil la Carbunari si Tiganesti, proprietatea municipiului Caransebes, cu destinatie realizare investitie in municipiul Caransebes.

   Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

          AVIZAT

            PRIMAR     SECRETARUL MUNICIPIULUI 

      CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                  Ana Bratu

     Caransebes

     Data: 08.06.2017

     Nr.571                                

    AB/MB

 


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervaLUL 29.06-03.07.2017, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante.


            ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL               

          DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.05.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


                                                                    DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 30.05.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

      1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 30.05.2017.

      2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 25.04.2017.

      3.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții, pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I, al anului 2017.

           Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului  de autofinanțate și subvenții pe trimestrul I, al anului 2017.

    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      6. Proiect e hotărâre privind  retragerea dreptului de folosința inscris în CF vechi nr.7712, asupra terenului în suprafața de 100 mp inscris în favoarea numiților Burdea Nicolae și Ruxandra ca urmare a nerespectării obligației de demarare a lucrarilor de construire în termen de doi ani de la atribuire.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     7. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitatii publice în vederea vanzarii cu adjudecare la cel mai preț obținut a unei suprafete de teren de 1000 mp, din CF nr.30671, proprietatea municipiului Caransebes, cu destinația amplasare bazin decantare ape pluviale și rezerva de apa în caz de incendiu.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a loturilor de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinația construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a    Bazei de Agrement Caransebes( Ștrandul Municipal Caransebeș), aflata în domeniul public al municipiului Caransebeș și transmiterea în administrarea, coordonarea și gestionarea Serviciului Public Piața Gugulanilor și Serviciul Public Întreținere și Reabilitare.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

    10.- Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de un an a contractului  de comodat încheiat cu Organizația pentru Strategii și Ptrograme de Dezvoltare, privind folosința gratuită a unui spațiu din imobilul situat în Caransebeț, strada Piața Revoluției, nr.1.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

    11.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice cu adjudecare la cel mai mare preț obținut în vederea închirierii unei suprafețe de 80 de mp, situat pe strada Dâlmei, f.n.cu destinația extindere spațiu comercial existent.

             Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

    12.- Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor terenuri de sport multifuncționale în municipiul Caransebeș.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1   

    13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a riscurilor al municipiului Caransebeș.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     14.- Proiect de hotarare privind afilierea municipiului Caransebes in calitate de membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri in vederea tranzactionarii pe pietele administrate de catre Bursa.

                                                Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

    15.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 207/08.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali în comisiile de specialitate în sensul inlocuirii domnului Muntean Eugen- Ovidiu cu domnișoara Novac Daniela, în cadrul Comisiei de specialitate nr.4.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

     16.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 50/28.02.2017 privind modificarea componenței consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Dacia prin inlocuirea domnului Muntean Eugen- Ovidiu cu domnișoara Novac Daniela.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

     17.- Proiect de hotărâre privind modificarea structurii și a statului de personal al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, prin transformarea unui post vacant de contabil IA în postul de economist II.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

     18.- Intrebari.Interpelari          

     19.- Diverse

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                   AVIZAT

                  PRIMAR                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI   CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                                  Ana Bratu

    Caransebes

     Data: 24.05.2017

     Nr. 525                                   

    AB/VD


   Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 21.06 - 23.06.2017, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante.


          ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

       CONSILUL LOCAL 

                   

   DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.04.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                    DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 25.04.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

  1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 25.04.2017.

 2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 19.04.2017                       

 3.- Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local  al domnului Muntean Eugen Ovidiu si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul  Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 4.- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Novac Daniela, urmatorul supleant pe lista  de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016.  

           Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

           Prezintă: Comisia de validare

 5. - Depunerea juramantului de catre  doamna  consilier Novac Daniela.

 6.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, in vederea vanzarii suprafetei de teren de 10.000 mp,  identificata in CF nr. 30671 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, cu destinatia construire bazin colectare  ape  pluviale si amenajare parcare si spatii verzi.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. Proiect e hotărâre privind desfiintarea a doua locuri de joaca, situate în Caransebes, cartier Balta-Sarata și cartier Tiglarie, în vederea construirii a doua terenuri de sport multifunctionale, urmând ca locurile de joaca să fie relocate în proximitatea locatiilor actuale.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.241/31.07.2014 cu privire la facilitatile care se acorda personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului pentru Situații de Urgența Caransebes, ca serviciu de  categoria a I-a, conform O.M.A.I nr. 96/2016.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

10.- Proiect de hotărâre privind completarea  componentei  Grupului  Local de Lucru, aprobata prin HCL nr.326/25.10.2016.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11.- Proiect de hotărâre privind  angajarea unui avocat în vederea sustinerii cauzei și apararii intereselor institutiei în cauzele din dosar nr. 4259/63/2017 și dosar nr. 4845/63/2017, având ca obiect anulare act.

Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

12.- Intrebari.Interpelari

13.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                    AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                               Ana Bratu

     Caransebes

     Data: 22.03.2017

     Nr.                                    

    AB/VD


Anunt privind Baza de Agrement Caransebes - Strandul Municipal


 Primaria municipiului Caransenes supune atentiei dumneavoastra Intentia de elaborare "Plan urbanistic de detaliu - Casa familiala P=1E si imprejmuire teren"  


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 10.05-12.05.2017, in vederea functiei contractuale vacante


Primaria municipiului Caransebes, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,  anunta Intentie de elaborare PUZ - Locuinte colective cu garaje, Extindere zona de locuinte, Lotizare si extindere zona de locuinte, si Hala servicii auto utilaje agricole, ITP si vulcanizare


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in perioada 9-11 mai 2017, in vederea ocuparii functiilor publice de executie, vacante


Raport privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018/


Program de activitati ce vor fi finantate in baza legii 350/2005

Informații generale privind autoritatea contractantă în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact : Consiliul Local Caransebeș, Piața Revoluției nr.1 , Caransebeș, județul Caraș Severin, telefon 0255514885, fax 0255515139, email primaria.caransebes@gmail.com .

Bugetul total alocat 800.000 RON din care :

Activități culturale - 65.000 RON

Activități sociale,educaționale,protecția mediului etc – 70.000 RON

Programe sportive - sport de performanţă –sport amator și sport școlar - 585.000 RON

Culte religioase - 80.000 RONSelectie publica de proiecte - finantari nerambursabile in baza legii 350/2005

Denumirea autorităţii finanțatoare : CONSILIUL MUNICIPAL CARANSEBES

Cod fiscal : 322794

Adresa : Caransebes, Piaţa Revolutiei, nr.1

Număr de telefon : 0255/514885

Fax : 0255/515139

Email : primaria-caransebes@gmail.com

Web : www.primaria-caransebes.ro

Consiliul Municipal Caransebes în calitate de autoritate finanțatoare organizează:

Selecția publică de proiecte

în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2017 pentru actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .

Buget total alocat: 800.000 RON din care :

Activități culturale - 65.000 RON

Activități sociale,educaționale,protecția mediului etc – 70.000 RON

Programe sportive - sport de performanţă –sport amator și sport școlar - 585.000 RON

Culte religioase - 80.000 RON

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2017

Termenul limită de depunere a proiectelor: 18 aprilie 2017 ora 16.00

Se aplică prevederile art.20 alin. 2 din Legea 350 / 2005 datorită faptului că în acest an teremenele de adoptare a bugetelor a fost întârziat față de alți ani.

Data de evaluare și selecția a proiectelor : in maxim 5 zile de la termenul limita de depunere al proiectelor

Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1

Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes angajeaza un medic specialist – specialitatea medicina interna. 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2017

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 28.03.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.03.2017 .

3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii, anexa la bugetul local pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL , pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și venituri și cheltuieli al S.C. GUGULANIA LAND SRL, pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și venituri și cheltuieli al S.C. POL-COM CARANSEBES SRL, pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind utilizarea execedentului aferent bugetului local pe anul 2016, in anul 2017.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinta gratuita a locurilor de parcare nr.3, 4 și 5 de pe strada General Trapsa către Agenția Naționala de Administrare Fiscala – Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea prelungirii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 369/28.12.2016 cu privire la aprobarea taxelor pentru activitatea de stare civila desfasurata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. - Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor pentru activități culturale, sportive, sociale, educationale, protecția mediului și pentru cultele religioase, conform Legii nr.350/2005.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 244/31.07.2014 privind anularea interdictiei de comercializare a produselor second hand în zona Centrul Civic din municipiul Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin pentru perioada 2017-2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

14.- Proiect de hotărâre privind abrogarea art.19, pct.4 din Regulamentul de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii autovehiculelor în municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție de referent III, superior la Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului în functia publica de consilier I, grad profesional asistent

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

16.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție de refent III superior la Compartimentul Verificare, Ocupare Domeniul Public, Parcari și Utilitati Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului în functia publica de consilier I, grad profesional asistent.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale vacante de muncitor calificat din cadrul Compartimentului atelier exploatare și intretinere utilaje la Serviciul Public de Intretinere și Reabilitare, în functia contractuala de consilier I A.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

18.- Prezentarea Raportului privind starea economica si sociala a municipiului Caransebes pe anul 2016.

19.- Intrebari.Interpelari

20.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

Caransebes

Data: 22.03.2017

Nr.

AB/VD

 

 


Chestionar analiza - sesiuni de informare fonduri europene


Propuneri buget 2017


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizarea in data de 21.03.2017 ora 10.00 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea 1 (un) post vacant de registrator medical la Dispensarul TBC( perioada nedeterminata), la ora 13.00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical (perioada nedeterminata ) la comp.boli infectioase.


Anunt privind lansarea procedurii de selectie a partenerilor pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii unui proiect in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii unui proiect in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

Scrisoare de intentie pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finantat din cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - Cererea de proiecte CP4/2017


Regulament local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in municipiul Caransebes


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.02.2017

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                               DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 28.02.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 28.02.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 01.02.2017 .

                3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare pentru trimestrul IV al anului 2016.


Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


4. - Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie publica în vederea vanzarii cu adjudecare la cel mai mare preț obținut a constructiei de pe strada Vasile Alecsandri, nr.12A Caransebes, în suprafața de 100 mp, proprietatea municipiului Caransebes, cu destinația desfasurare activitate economica.


              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


5.- Proiect de hotărâre privind  inchirierea unui spațiu comercial în suprafața de 33,31 mp situat în Piața Gugulanilor, prin licitatie publica deschisa, cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț obținut.


Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind  inchirierea unui spațiu comercial în suprafața de 14,50 mp situat în Piața Gugulanilor, prin licitatie publica deschisa, cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț obținut.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind  inchirierea chioscului nr.9 în suprafața de 6,06 mp situat în Piața Gugulanilor, prin licitatie publica deschisa, cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț obținut.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spațiu în suprafața de 299 mp din incinta imobilului situat în Caransebes, str. Nicolae Balcescu, nr.4 către Asociatia Free Spirit Riders Caransebes, pentru desfasurarea activitatilor specifice clubului.


Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

9.- Proiect de hotărâre privind unificarea urmatoarelor parcele cu nr.cad. 38038, 38082, 38079 și 38080, aflate în domeniul public al municipiului Caransebes, în vederea inscrierii în CF a constructiilor noi, infiintate în cadrul proiectului ,,Reabilitare (construire) campus scolar la Liceul Pedagogic C.D.Loga din Caransebes, judetul Caras-Severin”.

 

                Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind  dezlipirea unei suprafete de teren de 5000 mp din CF 39508 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes si atribuirea în administrare către Biserica Penticostala Menorah, în vederea amenajarii unui cimitir.

 Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Caransebes”.


  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


 12.-  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.16/25.01.2016 cu modificarile ulterioare, cu privire la completarea Planului Local de acțiune romi pentru perioada 2016-2020.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

13.-   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate, pentru amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, în municipiul Caransebes.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

14.-  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de detaliu - ,,Casa P+M, garaj și imprejmuire teren”, situat inintravilanul municipiului Caransebes, în UTR 3, în suprafața de 600 mp, beneficiar Curcelusche Mihai.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

15.-  Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraș – Severin, referitor la actualizarea componentei consiliului director al asociatiei.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

16.-  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016 completata prin HCL nr.251/29.07.2016, referitor la modificarea componentei Consiliilor de Administratie la Liceul Tehnologic ,,Trandafir Cocarla” Caransebes, Liceul Tehnologic ,,Dacia” Caransebes, Liceul Tehnologic ,,Decebal” Caransebes, conform Ordinului 3160/2017 al Ministerului Educatiei Nationale.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

17.-  Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ,,Asociatiei Centru de Fotbal pentru Copii si Juniori Viitorul Caransebes” in ,,Asociatia Club Sportiv Viitorul 1913 Caransebes”, si actualizarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

18.-  Proiect de hotărâre privind  transformarea unei funcții publice de execuție de referent, III, superior, la compartimentul contabilitate, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia publica de consilier, I, grad profesional superior.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

19.-  Proiect de hotărâre privind transformarea unui post aferent functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asietnt la compartimentul acordare ajutor social, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

20.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice de executie de consilier,I, superior, la compartimentul autorizari, control comercial, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, in functia publica de consilier I, grad profesional asistent.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

21.-  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii, structurii existente a Organigramei și a Statului de personal din cadrul Spitalului Municipial de Urgența Caransebes.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

22.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare privind schimbul de informații în scopul corectei inregistrari în evidentele fiscale locale a vehiculelor, intre Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Caransebes, Institutia Prefectului judetul Caras-Severin și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

23.-  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.369/28.12.2016 privind actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea de stare civila prestata de compartimentul Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.


 Iniţiator: Aninoiu Maria Diana

                                             Prezintă: Aninoiu Maria Diana

 

24.-  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.26/25.01.2017 privind ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport și depozitare deseuri menajere nepericuloase.


 Iniţiator: Aninoiu Maria Diana

                                             Prezintă: Aninoiu Maria Diana

 

25.- Proiect de hotărâre privind atestarea doamnei Merlut Patricia Luminița, domiciliata în municipiul Caransebes str.Ardealului nr.109, bl.5, sc.A, ap.8, în calitate de administrator imobile.


 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.526.- Intrebari.Interpelari

27.- Diverse

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările  ulterioare.


                     AVIZAT

                  PRIMAR             SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                             Ana Bratu

 


     Caransebes

     Data: 22.02.2017

     Nr. 304                                        

     AB/MB


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 14.03.2017 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea 1 (un) post vacant de registrator & amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /span> < /span>medical la Dispensarul TBC, iar in data de 15.03.2017 ocuparea a 2  ( doua ) posturi de infirmiera la sectia cardiologie si sectia pneumologie la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes (perioada nedeterminata)


 ANUNŢ

În conformitate cu Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, autorităţile administraţiei publice locale, au în domeniul  organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, ca atribuţie principală, elaborarea în concordanţă cu strategiile naţionale/judeţene şi nevoile locale identificate, a strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale şi a  planului local de acţiuni în domeniul serviciilor sociale.

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind strategia de  dezvoltare a serviciilor  sociale pentru perioada 2017-2020 şi a planului local de acţiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul municipiului Caransebeş.

Proiectul de act normativ mai sus amintit poate fi consultat:

- Pe site-ul primaria.caransebes@gmail.com secţiunea ,, Informaţii publice”;

- La sediul Primăriei muncipiului Caransebeş, str.Piaţa revoluţiei, nr.1;

      În conformitate cu prevederile art.6, alin 4 din Legea 52/2003, începând cu data afişării şi până la data de 06.03.2017 cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ.

      Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ, se depun la sediul primăriei municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, la Compartimentul Relaţii cu Publicul- persoană responsabilă Marta Gherescu.

       Materialele transmise vor purta menţiunea ,, Recomandare proiect”.


Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager- persoana fizica , Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes,str.Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, jud.Caras-Severin, in data de 23.03.2017, ora 10, desfasurandu-se in doua etape.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, dupa cum urmeaza


Rezultatul probei scrise la contestatia depusa la examenul/concursul pentru ocuparea unei functiii contractuale de executie/conducere din cadrul SPIR


Dare de seama trimiestrul IV 2016


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 14.03.-16.03.2017, in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante


Concurs pentru promovarea in grad profesional principal a functionarilor publici din cadrul Serviciului Public Politia Locala Caransebes, in perioada 13-15.03.2017


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONVOCATOR

 

În conformitate cu prevederile art.39, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, consilieri locali Bogdea Constantin Florin, Isac Daniel Alexandru,

Cristescu Codruta, Muntean Eugen, Aninoiu Maria Diana, Dascalu Valentin, Bojinescu Ana Adriana și Truica Arsenie Adrian convoaca Consiliul Local al municipiului Caransebes în şedinţa

extrordinara din data de 10.02.2017, ora 12.00, in sala de şedinţe 1 Decembrie 1918 a Primăriei municipiului Caransebeş, din strada Piaţa Revoluţiei nr.1 Caransebeş, judeţul Caraş – Severin.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Caransebeş din data de 10.02.2017.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată in data de 01.02.2017 .

3.- Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.369/28.12.2016 privind actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea de stare civila prestata de

compartimentul Stare civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Iniţiator: Consilier local Aninoiu Diana-Maria

Prezintă: Consilier local Aninoiu Diana-Maria

4. - Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.26/25.01.2017 privind ajustarea tarifului pentru activitatea deș colectare transport i depozitare deseuri menajere nepericuloase.

Iniţiator: Consilier local Aninoiu Diana-Maria

Prezintă: Consilier local Aninoiu Diana-Maria


 


Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

MUNICIPIUL CARANSEBES prin Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare, titular al proiectului ,, Realizare put forat”, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras – Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Realizare put forat” propus a fi amplasat in Caransebes, zona Teius (Cartier Valea Cenchii), judetul Caras – Severin.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Caras – Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni – joi, intre orele 0800 – 1500 si vineri intre orele 0800 – 1300, precum si la urmatoarea adresa de internet: http/apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 10.02.2017. 

 


ANUNT PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI

 

 REFERITOARE LA REGULAMENTUL LOCAL DE PUBLICITATE

 

  În atenția operatorilor economici din domeniul publicității

 

                 Primăria municipiului Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, str. P-ţa Revoluţiei, nr.1, informează şi supune spre consultarea publicului interesat,    elaborarea Regulamentului Local de Publicitate.

Informarea şi consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei municipiului Caransebeş -Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, strada P-ţa Revoluţiei, nr.1, jud. Caraş-Severin, tel.0255-514885, 514887, 514889, email: primaria.caransebes@gmail.com, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00 sau pe site-ul www.primaria-caransebes.ro , secţiunea Anunturi.

Documentaţia se poate consulta şi se pot emite observaţii, sau obiecţii de la data publicării prezentului anunţ.

Documentaţia se va afişa spre consultare până la data de 27.02.2017 și este disponibilă și online, poate fi descarcata aici.


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Realizare put forat" propus a fi amplasat in cartierul Valea Cenchii, din Caransebes


 

Anunt privind ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere nepericuloase. Documentatia se poate descarca de aici. Sugestiile dumnevoastra cu valoare de recomandare se pot depune la adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 18.01.2017.


Primăria municipiului Caransebeș organizează concurspentru ocuparea unor funcții contractuale, la Serviciul Public Piața Gugulanilor


Primăria municipiului Caransebeș, organizează în perioada 16.01.2017 - 18.01.2017, concurs în vederea ocupării următoarelor posturi


DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.11.2016


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 14.12.2016 ora 10 la sediul spitalului a concursului pentru ocuparea a 8(opt) posturi vacante de asistenti medicali (perioada nedetermina ta) astf el; 2 (doua) posturi asistenti medicali pentru sectia medicina interna , 1 (un) post asistent medical pentru Laborator Radiologie, 1 (un) post asistent medical compartiment neonatologie , 2 (doua) posturi asistenti medicali sectia pneumologie, 1 (un) post as istent medical sectia cardiologie, 1 (un) post asistent medical sectia neurologie ...


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in intervalul 13.12.2016 - 15.12.2016, concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in intervalul 14.12 - 16.12.2016, in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante


Dispozitia privind locurile speciale penrtru afisaj electoral


Procedura selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala" - orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori 

Anexele pot fi descarcate de aici

Anunt de anulare a procedurii de selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala" - orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori 


Nivelul subventiilor acordate pentru proiectele derulate in anul 2017


Regulamentului de organizare si funcţionare a comisiei de evaluarea şi selecţionarea a asociaţiilor si fundaţiilor care înființează și administrează unități de asistență socială și a procedurii de finantare in vederea acordării de subvenţii de la bugetul local


Chestionar realizat de Municipiul Caransebeș cu scopul determinarii gradului de satisfacție, precum și interesul cetățenilor cu privire la situația spațiilor verzi de la nivel local.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in intervalul 01.11.2016 - 03.11.2016, in vederea ocuparii functiei contractuale vacante:


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 20.10.2016 - 24.10.2016, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante


Consiliul Municipal Caransebeș în calitate de autoritate finanțatoare organizează: Selecția publică de proiecte – etapa a III-a - în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebeș, pe anul 2016 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro.

Buget total anual alocat pentru Acțiuni culturale, educație civică, tineret, protecția mediului, editare cărți, studii, CD-uri - 250.000 ron. 

Buget alocat pentru sesiunea a III-a, septembrie 2016 - 30.000 ron. 

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2016.

Termenul limită de depunere a proiectelor: 28 octombrie 2016 ora 16.00. 

Data de evaluare și selecția proiectelor: din 31 octombrie 2016 până la data de 04 noiembrie 2016. 

Proiectele se vor depune în forma scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1 

Procedura aplicată: Selecția publică de proiecte


   ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.09.2016

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 27.09.2016, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni.

2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.09.2016.

3. Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată în data de 01.09.2016.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes, pe anul 2016.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

5.- Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Serviciului Public Poliția Locala Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

6.- Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de consilier, IA, la birou cabinet primar, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia contractuala de consilier/referent.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

7.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii suprafetei de 20.000 mp din zona Caromet, cu destinatia realizare investitii.

 

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

8.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 90 mp din parcela nr. Top.2865/2/A/1/B/1 identificata in CF nr.39508 Caransebes, si organizarea licitatiei publice cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii acesteia.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

9.- Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de lucrari nr.533/27.02.2008 pentru investitia ,,Realizare (construire) Campus Scolar la Liceul Pedagogic C.D.Loga din municipiul Caransebes- jud.Caras-Severin'', pana la data de 31.10.2016.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

10.- Proiect de hotărâre privind privind revocarea HCL nr.165/29.05.2015 privind preluarea imobilului 3181 Caransebeș în domeniul public al Municipiului Caransebeș, în vederea promovarii unui nou proiect de hotărâre conform adresei Ministerului Apararii Nationale .

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

11.- Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare a imobilului 3181 Caransebeș, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin cu destinatia amenajare zona aferenta blocului de locuințe și pentru crearea unui drum de acces către sala de sport din incinta Liceului Tehnologic Decebal.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,,Toamna la Gugulani - 2016" , editia a VII-a, ce va avea loc in perioada 06-09 octombrie 2016 , in Piața Gugulanilor din municipiul Caransebes.

 

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

13.- Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de comodat intre municipiul Caransebes si Asociatia de Cultura Educatie și Dezvoltare a Romilor, având ca obiect transmiterea în folosinta gratuita a spatiului din incinta sediului Serviciului Public Intretinere și Reabilitare din str.Teiusului nr.24 proprietatea municipiului Caransebes, pe o perioada de un an

 

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

14.- Proiect de hotărâre privind schimbul de locuinte ANL pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna Petac Nicoleta, ce are ca obiect locuinta situata în municipiul Caransebes, blocul ANL, nr.33, scara B, ap.13 și domnul Codret Stefan Cristian, ce are ca obiect locuinta situata în municipiul Caransebes, blocul ANL, nr.33, scara B, ap.10.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

15.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

16.- Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita inscris în favoarea Clubului Sportiv Scolar Caransebes, in vederea inscrierii dreptului de folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani în favoarea Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii și Juniori Viitorul Caransebes, conform HCL nr.165/07.06.2007.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

17.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT pentru realizarea racordarii la reteaua de energie electrica a investitiei,, Realizare (construire) campus scolar la Liceul Pedagogic C.D.Loga, din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

18.- Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu privind lucrarea ,,Casa familiala in regim P+1E”, str.Ardealului f.nr. Caransebes".

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

19.- Proiect de hotărâre privind numirea noului administrator la SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL si actualizarea actului constitutiv al societatii.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

20.- Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor practicate de S.C. TRANSAL URBIS S.R.L pentru prestarea serviciului de salubritate stradala.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

21.-Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu nr.23288/07.09.2016 formulata de Institutia Prefectului judetul Caras-Severin, cu privire la revocarea HCL nr.158 din 30.05.2016, ca neintemeiata.

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

22.-Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu nr.23288/07.09.2016 formulata de Institutia Prefectului judetul Caras-Severin, cu privire la revocarea HCL nr.166 din 30.05.2016, ca neintemeiata.

 

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

23.-Proiect de hotărâre privind transferul dosarelor nr.2526/115/2016, nr.1685/115/2016, nr.71/115/2016, nr.1727/115/2016, nr.70/115/2016, nr.3377/115/2016, nr.3376/115/2016, nr.3375/115/2016, nr.4670/2/2016, nr.4668/2/2016, de la avocat Mirona Muresan către avocat Radu Florin, urmand să se incheie contracte de asistenta juridica cu domnul avocat Radu Florin, fără admiterea vreunui onorariu către acesta .

 

Iniţiator:Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

24.-Prezentarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016.

25.- Intrebari.Interpelari

26.- Diverse

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, lin. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

AVIZAT

PRIMAR                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean                                       Ana Bratu

 

Caransebes

Data: 21.09.2016

Nr. 886

AB/MB

 


 Vrei să devii antreprenor?

Ai idei pe care vrei să le transformi în afaceri de succes?

Primăria Municipiului Caransebeș te sprijină acum în obținerea unei finanțări de până la 40.000 de euro prin programul România Start Up Plus.

Dacă ești interesat, completeaza FORMULARUL si apoi vino la Primăria Caransebeș, Serviciul Integrare Europeană, până în 30 septembrie 2016 și află mai multe detalii. Informații suplimentare la telefon 0255/514885, Serviciul Integrare Europeană și pe www.fonduri-structurale.ro.


Municipiul Caransebes solicita prin achizitie publica directa Servicii pentru evaluarea psiho-pedagogica a cadrelor didactice din municipiul Caransebes


In atentia persoanelor juridice autrorizate sa efectueze lucrari de verificare a dispozitivelor de siguranta conform prescriptiei tehnice PTC7-2010


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in intervalul 27.09.2016 - 29.09.2016, in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de executie, vacante.


Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Caransebes in data de 30.08.2016


ANUNT PUBLIC

PRIMARIA MUNICIPIULUI CARANSEBES, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL- Amenajare Piata General Dragalina si strada Episcopiei partial, anunta publicul interesat, in conformitate cu HG 1076/2004, decizia etapei de incadrare: planul propus nu necesita evaluare de mediu sau evaluare adecvata si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

 

PRIMAR

FELIX-COSMIN BORCEAN


 Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs, in perioada 29.08 - 31.08.2016 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante de administrator public. 

Criteriile, procedurile pentru ocuparea functiei de Administrator public al municipiului Caransebes


Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri  pentru realizarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


Consiliul Municipal Caransebeș în calitate de autoritate finanțatoare organizează: Selecția publică de proiecte – etapa a II-a - în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebeș, pe anul 2016 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro . 

Buget total alocat, etapa a II-a: 29.500 RON din care : 

1. Sportul de performanţă și sportul pentru toți: 29.500 RON 

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2016 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 11 august 2016 ora 16.00 Data de evaluare și selecția proiectelor: din 12 august 2016 până la data de 16 august 2016. 

Proiectele se vor depune în forma scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1 

Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte


Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară din data de 29.07.2016, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi.

Detalii aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in intervalul 23.08 - 25.08.2016, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante: Sef serviciu autorizari, avizari, urbanism, in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului


Primaria Municipiului Caransebes, organizeaza in data de 05.08.2016 examen de promovare in clasa, conform Ordinului1932/2009

Primaria Municipiului Caransebes, organizeaza in data de 22.08 - 24.08.2016, concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante din cadrul Compartimentului Cadastru, Intabulari


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, dupa cum urmeaza


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

 

        PRIMAR      

 

 

                                                          INVITAŢIE

 

 

   În conformitate cu prevederile art.40, alin.5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi a Dispoziţiei nr.559/12.07.2016 a Primarului municipiului Caransebeş se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş în şedinţa extraordinară din data de 15.07.2016, ora 14.00, in sala de şedinţe 1 Decembrie 1918 a Primăriei municipiului Caransebeş, din strada Piaţa Revoluţiei nr.1 Caransebeş, judeţul Caraş – Severin.

          Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:   

 

    1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 15.07.2016.

    2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare convocate de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 12.07.2016. 

          3. - Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 50 mp din parcela evidentiata in CF 36182 Caransebes, trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes si organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii acesteia.

 

              Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1

                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de 1267 mp din parcela nr. cad.2594 proprietar orasul Caransebes, in vederea realizarii proiectului ,,Revitalizare si amenajare spatii verzi in municipiul Caransebes”.

 

  Iniţiator: Comisia de specialitate nr.1

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

        5.-  Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de 2915 mp din parcela nr. cad.2594 proprietar orasul Caransebes, in vederea realizarii proiectului ,,Revitalizare si amenajare spatii verzi in municipiul Caransebes”.


Anunț privind selectarea de parteneri pentru realizarea proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Caransebeș”.

Mai multe detalii găsiți în anunțul atașat.


In vederea pregatirii si depunerii spre finantare a proiectului "Revitalizare si amenajare spatii verzi in municipiul Caransebes", va rugam sa completati chestionarul de mai jos:

https://ec.europa.eu/eusurvey/


Anunț privind intenția de actualizare a „Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020”

 

Primăria Municipiului Caransebeș aduce la cunoștință persoanelor interesate faptul că „Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020” urmează să fie actualizată cu scopul introducerii unor proiecte de investiții noi care vor contribui la îmbunătățirea mediului urban al municipiului.

 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri cu privire la intenția de actualizare a „Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020” până la data de 5.08.2016 pe adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in data de 14.07.2016 - 18.07.2016, in vederea ocuparii functiei contractuale vacante: Sofer I la compartimentul cabinet primar


Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri privati penrtru realizarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


 Anunt privind achizitia publica de lucrari de bransare apa si racord pentru Centrul de Reintegrare Comunitara Caransebes


Anunț privind selectarea de parteneri pentru realizarea proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Caransebeș”. Mai multe detalii găsiți în anunțul atașat.


Primaria Caransebes, organizeaza in intervalul 13.06 - 15.06.2016 concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii vacante:

- 1 politist local I asistent, compartiment organizare, monitorizare, dispecerat

- 1 politist local III debutant, compartiment ordine publica

Detalii aici


Solicitare oferta de pret pentru executia a doua drumuri pietruite in zona Racovita din municipiul Caransebes, strazile Gheorghe Tatarascu si Zavoiului - prelungire.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in intervalul 23.05 - 25.05.2016 in vederea ocuparii functiilor vacante.


Municipiul Caransebes solicita prin achizitie publica directa Lucrari de bransare apa si racord canalizare pentru Centrul de Reintegrare Comunitara Caransebes - Asociatia Jesus Christ Living Hope Ministry, conform proiectului si a listei de materiale atasate


 Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 16.05 - 18.05.2013 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante: 1 post asistent medical la compartimentul cresa din cadrul Serviciului Public de Asistenta  Sociala Caransebes


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in intervalul 11.05.2016 - 13.05.2016, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante: 2 posturi inspectori de specialitate IA, la compartimentul monitorizare in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Caransebes.


Primaria Caransebes solicita oferta de pret pentru  lucrari de "Montare corpuri de iluminat pentru carosabil". Detali aici


Primaria Caransebes organizeaza in data de 28 aprilie 2016, ora 14.00, licitatie publica in plic inchis in vederea inchirierii unei suprafete de 454,05 ha pasune proprietatea Municipiului Caransebes, pe un termen de 7 ani.

Detalii aici


Primaria Caransebes organizeaza concurs in intervalul 22.04.2016 - 25.04.2016 in vederea ocuparii functiilor contracual vacante - Consilier IA compartiment administrativ, aprovizionare, intretinere scoli 


Primăria Caransebeș prin Serviciul Public Întreținere și Reabilitare, solicita oferte pentru ridicarea și valorificarea fierului vechi conform Caietului de Sarcini anexat.

Ofertele se depun la sediul S.P.I.R., str. Teiușului nr. 24 până la data de ( 7 zile de la publicare) ora 14,00.


Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor  nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2016 pentru  actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.


Primaria municipiului Caransebes, cu sediul in Caransebes, Piata Revolutiei nr. 1, intentioneaza sa achiztioneze, in conformitate cu art. 16 al OUG 34/2006, Servicii de Paza pentru obiective ale Municipiului Caransebes. Detalii aici.


 Solicitare pret pentru obiectivul "Amenajare statii autobuze" in municipiul Caransebes


Primaria municipiului Caransebes, prin Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare, demareaza lucrarile de reabilitare a iluminatului public stradal, prin inlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu corpuri noi, conform caietului de sarcini nr. 364/17.02.2016, atasat

Clarificare solicitari

In urma analizarii tuturor ofertelor primite, s-a constat ca SC AHM Smartel are cea mai avantajoasa oferta si este declarata castigatoare.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 04.04.2016 - 06.04.2016 pentru ocuparea functiei publice vacante: 1 post consilier I superior la compartimentul Contabilitate din cadrul Aparatului propriu al Primarului.


 Anunt concurs de promovare


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 15.03.2016  la sediul spitalului, a concursului pentru ocuparea functiei SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR respectiv   DIRECTOR MEDICAL la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes 


Anunt achiztie directa de produse


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in perioada 21-23 martie 2016, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post politist local, I, asistent - compartiment organizare, monitorizare, administrati si dispecerat

 • 1 post politist local III, debutant - compartiment ordine publica

 • 1 post politist local III, debutant - compartiment control rutier, disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului, evidenta persoanelor

Detalii aici


Anunt achizitie publica de servicii pentru alcatuirea unui "Studiu de fezabilitate reparatii si modernzare trotuare"


Anunt achizitie prestari servicii dirigentie pentru investitia Amenajare strazi cartier Amenajare strazi Jupa - Municipiul Caransebes


Anunt achizitie prestari servicii dirigentie pentru investitia Amenajare strazi cartier Valea Cenchii - Caransebes


 Prmaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 23.02-25.02.2016 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante.


În data de 25 februarie 2016, ora 14,00, în temeiul H.C.L. nr. 130/20.05.2013, HCL nr. 86/26.02.2015, la sediul Primăriei Municipiului Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei, nr. 1, se va organiza licitație publică in plic inchis, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea a 4 amplasamente terase sezoniere nr. I, II, IV, V situate in Centru Civic al Municipiului Caransebes, aflate în proprietatea  publică a Municipiului Caransebeş, (conform schiţelor anexate celor patru caiete de sarcini). Detalii aici.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, organizeaza in data de 25.02.2016, la sediul spitalului, concurs pentru ocuparea a doua (doua) posturi vacante de registratori medicali. Detalii aici


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr. 336/27.11.2015, se va organiza în data de 28 ianuarie 2016, ora 14,00, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafață de 81 mp, proprietatea privată a Municipiul Caransebeș, situat în str. Episcop Emilian Birdas, ce va fi obținut prin dezlipire din terenul evidențiat în CF nr. 36182 Cransebeș, cu nr. Top. 384/20/2/24/2/2, în suprafață de 4082 mp, proprietatea Municipiului Caransebeș. 


Anunt licitatie publica privind relansarea achizitiei publice directe de servicii de lucrari: Proiectare si executie documentatie de specialitate in vederea eliberarii avizului PSI pentru Cantina de Ajutor Social de catre ISU Caras-Severin si instalarea sistemelor de securitate de incendiu.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 10.02-12.02.2016 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante - 2 posturi de asistent medical la compartimentul Cresa din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes.


 Anunt privind organizarea de catre Spitalul Municipal de Urgenta a concursului pentru ocuparea a sase (6) posturi brancardieri 


Anunt privind informarea si consultarea publicului referitor la Elaborare "Plan urbanistic local - extindere cartier de locuinte Carbonifera Veche"


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in perioada 15-17 februarie 2016, pentru ocuparea unui post de consilier 1 debutant, la compartimentul Acordare Ajutor Social, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale in cadrul Serviciului Public de Asitenta Sociala. 


Primaria municipiului Caransebes anunta relansarea achizitiei publice directe de servicii si lucrari Proiectare si executie documentatie de specialitate in vederea eliberarii avizului PSI pentru Cantina de Ajutor Social de catre ISU Caras-Severin si instalarea sistemelor de securitate la incendiu 


Primaria municipiului Caransebes intentioneaza sa achizitioneze, in conformitate cu art. 16 al OUG nr. 34/2006, Servicii de paza pentru obiectivele dein municipiul Caransebes. Detalii aici.

Clarificari nr. 1


Anunt licitatie publica pentru relansarea achizitiei publice directe de servicii si lucrari "Proiectare si executie documentatie de specialitate in vederea eliberarii avizului PSI pentru Cantina de Ajutor Social de catre ISU Caras-Severin si instalarea sistemelor de securitate la incendiu"


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in perioada 8-11 ianuarie 2016, concurs pentru ocuparea postului de Director Centru Nationale de Informare si Promovare Turistica Caransebes. Detalii aici.


 Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 9-11 decembrie 2015 pentru ocuparea posturilor vacante. Detalii aici.


 Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 16-18 decembrie 2015 pentru ocuparea posturilor vacante. Detalii aici.


Primaria municipiului Caransebes intentioneaza sa achizitioneze materiale de vizibilitate pentru CNIPT, cod CPV 35261100-2. Detalii aici.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in perioada 9-11 decembrie 2015, pentru ocuparea posturilor vacante. Detalii aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in intervalul 17.11-19.11.2015 in vederea ocuparii urmatoarelor functii vacante:

 1. Referent IA la compartimentul impozite si taxe

 2. Consilier debutant la compartimentul administrativ, aprovizionare, intretinere scoli

 3. Consilier II la compartimentul administrativ, aprovizionare, intretinere scoli

Detalii aici


  Anunt achizitie proiectare si executie aviz PSI


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 11-13 noiembrie 2015, in vederea ocuparii functiei publice vacante:

1 post de consilier I debutant la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, din cadrul Aparatului de Speciialitate al Primarului

Detalii aici


 Anunt privind servicii de colectare a deseurilor medicale periculoase

Urmare a solicitarilor de clarificari va informam ca oferta  Servicii de colectare a deseurilor medicale periculoase trebuie sa contina:

 • Certificat de inregistrare fiscala

 • Copie autorizatie mediu

 • Referat tehnic sau evaluare pentru autovehicolul care transporta deseurile, emis de Institutul National de Sanatate Publica

Raspuns clarificari II


 

Anunt privind taxele si impozitele pentru anul 2016

Documentatia poate fi descarcata aici.

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 21.10.2015.

Va multumim.


Municipiul Caransebes solicita prin achizitie publica directa servicii de "Servicii silvice de taiere si transport la rampa a 56 mc lemn de foc pentru veteranii de razboi, iarna 2015 - 2016"


Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș invită persoanele interesate să participe în perioada 02-09 octombrie 2015 la depunerea CV-urilor, în vederea selecției pe baza calificărilor atestate a unui candidat pentru ocuparea prin concurs a postului vacant în cadrul unității noastre sanitare:

 • inginer-achiziții publice/expert achiziții publice

Detalii aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 21.10.2015 - 23.10.2015 in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante:

 1. Sef birou al Compartimentului Intretinere si administrare obiective permanente si temporare din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare

 2. Muncitor calificat al Compartimentului Intretinere si administrare obiective permanente si temporare din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare

Detalii aici


Anunt achizitie proiectare si executie aviz PSI


Invitatie de participare pentru depunerea de oferte in vederea "Incheierii unui acord cadru cu durata de 48 de luni pentru servicii de preparare a mancarii".

 Raspuns solicitare clarificari


Municipiul Caransebes achizitioneaza servicii de dirigentie pentru investitia "Amenajare sens giratoriu la intersectia B.C.R. din Municipiul Caransebes"

Precizari:

 • Valoarea estimata a lucrarii C+M este 311.998,4 lei fara TVA

 • Dirigintele de santier autorizat in specialitatea 3.1


Municipiul Caransebes achizitioneaza servicii de dirigentie pentru investitia "Amenajare strazi in municipiul Caransebes - str. Carbonifera, Spitalului, Aninilor, Velovan, Scorillo"

Precizari:

 • Valoarea estimata a lucrarii C+M este 1.530.629,0 lei fara TVA

 • Dirigintele de santier autorizat in specialitatea 3.1


Primaria municipiului Caransebes anunta intentie de elaborare "Plan Urbanistic Zonal" - Construire pensiune, service auto, amenajare parcare si imprejmuire teren" Caransebes. Argumentare: terenul este situat in extravilanul municipiului Caransebes, dealul Zlagnei, in apropierea centurii de ocolire a municipiului Caransebes.


Primaria municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV-uri pana in data de 04.09.2015, ora 16.00 in vederea numirii in functia de Director Medical Interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Conditiile se pot descarca aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 28.09.2015 - 30.09.2015 pentru ocuparea postului de consilier juridic I debutant in cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Detalii aici.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 16.09-18.09.2015 in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante:

 • Consilier juridic I debutant la compartimentul juridic si contencios din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

 • Consilier I principal la compartimentul cadastru, intabulari din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. 

Detalii aici.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 16.09-18.09.2015 in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante: 1 post de asistent medical generalist la compartimentul asistenta medicala. Detalii aici.


Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, in data de 24 septembrie 2015.

Documentatia poate fi descarcata aici


Primaria municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV-uri pana in data de 31.08.2015 ora 16.00 in vederea numirii in functia de Director Medical Interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.


Primaria municipiului Caransebes organizeaza in perioada 16-18.09.2015 concurs pentru ocuparea functiei punlice de conducere vacante:

 • Sef serviciu Autorizari, avizari, urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Conditiile de participare pot fi descarcate aici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza in perioada 14-16.09.2015 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante:

 • Inspector de specialitate la compartimentul Administratie locala, Autoritate tutelara, sport, scoli

 • Inspector de specialitate la compartimentul Administrativ, aprovizionare, intretinere scoli

Conditiile de participare pot fi descarcate aici


Anunt achizitie dirigentie de santier pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici


Primaria Caransebes organizeaza licitatie publica privind lansarea achizitiei publice de Servicii de paza, protectie si monitorizare a obiectivelor de interes local ae Primariei Municipiului Caransebes


Primaria Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 07.09 - 09.09.2015 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului


 Anunt achizitie serviciu de Audit pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici


Anunt achizitie website si baza de date pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici

Raspuns solicitare clarificari

Raspuns solicitare clarificari referitoare la harta Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica 

Potential turistic


 Anunt achizitie servicii de asistenta tehnica si dirigentie santier pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici


Anunt achizitie mobilier pentru CNIPT

Documentatia poate fi descarcata aici


Anunt privind informarea consultarea publicului - Elaborare PUZ "Extindere zona locuinte - Zona Racovita extravilan - Caransebes"


 Primaria municipiului Caransebes organizeaza in data de 25-27.08.2015 concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

 • un post consilier I superior in cadrul compartimentului Integrare Europeana, relatii internationale

 • un post consilier I debutant in cadrul compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Detalii aici


 

Anunt achizitie directa produse IT pentru CNIPT 

Documentatia poate fi descarcata aici


Anunt achizitii prestari servicii "Lucrari de prima inregistrare, dezmembrare, dezlipire si unificare in municipiul Caransebes"


UAT Municipiul Caransebes intentioneaza achizitia lucrarilor de constructie a CNIPT

Documentatia poate fi descarcata de aici

 1. Raspuns solicitare clarificari

 2. Raspuns solicitare clarificari 

 3. Raspuns solicitare clarificari

 4. Raspuns solicitare clarificari

 5. Raspuns solicitare clarificari Achizitie directa produse IT

 


 

Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 04-06.08.2015, in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante: 

 • Inspector de specialitate II la compartimentul administratie locala, autoritate tutelara, sport, scoli

 • Consilier II la compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului

 • Consilier II la compartimentul autorizatii, permise si spargeri lucrari

 • Consilier II la compartimentul administrativ, aprovizionare, intretinere scoli


Anunt concurs pentru ocuparea unui post de politist local I asistent


Municipiul Caransebes solicita prin achizitie publica directa: "Lucrari de reparatie acoperis Sala de Sport a Liceului Tehnologic Decebal din municipiul Caransebes"

Schita anexata anuntului de achizitie pubilca directa "Lucrari de reparatie acoperis Sala de Sport a Liceului Tehnologic Decebal din municipiul Caransebes"

Clarificari


Comunicat de presa privind lansarea proiectului "Infiintarea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica in municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin"


Anunț achiziție publică privind lansarea achiziției publice directe de servicii: ”Realizarea și administrarea operativă a site-ului www.caransebeș.ro”

Clarificari privind anuntul de achizitie publica privind lansarea achiziției publice directe de servicii: ”Realizarea și administrarea operativă a site-ului www.caransebeș.ro”:

- nu exista caiet de sarcini 

- propunerea pentru structura site-ului apartine ofertantului.

- informatiile sunt furnizate de catre personalul primariei .

- partea de hosting si administrare  revine societatii ofertante.

- bugetul estimat alocat este 19354.84 lei ( fara TVA) 

- perioada de executie a serviciilor este de 1 an. 

 

Din ratiuni financiare, se anuleaza achizitia publica directa de servicii "Realizarea si administrarea operativa a site-ului www.caransebeș.ro"


 

Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in perioada 28.07-30.07.2015 in vederea ocuparii functiei publice vacante: Consilier juridic I principal in cadrul Compartimentului juridic si contencios

Primaria municipiului Caransebes, organizeaza concurs in perioada 22.07-24.07.2015, in vederea ocuparii functiei publice vacante Director executiv in cadrul Directiei Administratie Locala, cadastru, sport, scoli si licitatii terenuri

Anunt achizitie prestari servicii amenajament silvic pentru suprafata de 117,1484 ha, proprietate a municipiului Caransebes

Anunț licitație publică privind lansarea achiziției publice directe de servicii Întocmire documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire și obținerea de avize pentru realizarea ”Deponeu temporar a deșeurilor rezultate din construcțiile demolate pe raza municipiului Caransebeș”

Anunt privind informarea si consultarea privind Elaborare PUD - Sediu parohie si casa mortuara in regim P+M in strada Cernei

Primaria muniicpiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de Inspector de Specialitate IA in cadrul Serviciului Public de Intretinere si Reabilitare

Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 24.06.2015 - 26.06.2015 in vederea ocuparii functiei publice vacante: 1 post Consilier I Superior la compartimentul Integrare Europeana, Relatii Internationale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului din municipiul Caransebes

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice de servicii "Intocmire studiu de fezabilitate pentru realizarea accesului (drumului) in centura ocolitoare a Municipiului Caransebes din strada Ardealului si strada Varfu Bloju"

Primaria municipiului Caransebes anunta demararea realizarii "Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Caransebes 2014 - 2010"

Anunt achizitii prestari servicii dirigentie

Primaria Municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV- uri pana in data de 28.04.2015 ora 16.00 in vederea numirii in functia de Director financiar-contabil interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice de servicii "Intocmire studiu de fezabilitate pentru realizarea accesului (drumului) in centura ocolitoare a Municipiului Caransebes din strada Ardealului si strada Varfu Bloju"

Anunt achizitie publica de lucrari "Cadastru si topografie" pentru bunurile imobile din domeniul public al municipiului Caransebes 

Clarificari privind anuntul de achizitie de lucrari "Cadastru si Topografie"

Anunt achizitii prestari servicii in vederea realizarii "Amenajamentului silvic pentru suprafata de 117,1484 Ha proprietatea municipiului Caransebes"

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice de servicii "Consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM)"

Supply of office furniture

Surveillance equipments

Anunt achizitie prestari servicii

Documente completare PUZ

Intentie elaborare PUG

Solicitare oferta pret intocmire PUZ

Solicitare pret pentru "Servicii de toaletare si eliminare a cuiburilor de ciori din parcurile municipiului Caransebes"

Anunt achizitii prestari servicii - Amenajament silvic pentru suprafata de 117,1484 ha, proprietatea municipiului Caransebes

Primaria Municipiului Caransebes invita persoanele interesate sa depuna CV- uri pana in data de 19.03.2015 ora 16.00 in vederea numirii in functia de manager interimar la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Solicitare oferta revizie si reparatie instalatie semaforizare

Anunt concurs ocupare post medic stomatolog si muncitor necalificat 

Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs in perioada 01.04-03.04.2015 in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de conducere: 1 post de Director Executiv la Serviciul Public Politia Locala a municipiului Caransebes

Anunt achizitie prestari servicii

Anunt achizitie publica lucrari

Anunt concurs 1 post consilier juridic I la Aparatul permanent al Consiliului Local Caransebes

Anunt concurs pentru 1 post de consilier I asistent la compartimentul Evidenta Persoanelor din cadrul Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor municipiului Caransebes


Anunt achizitie publica directa de lucrari

In completarea anuntului de achizitie publica directa de lucrari de racordare la reteaua electrica, atasam Caietul de Sarcini aferent. Ofertele se pot depune pana la data de 27.02.2015, ora 14.00.

Informatii la Serviciul Investitii din cadrul Primariei Caransebes,

telefon: 0255-514885

fax: 0255-515139


Anunt catre prestatorii de servicii de dirigentie

Anunt concurs post Consilier I superior Compartiment Autorizari


 

Managementul comun al situatiilor de urgenta in zona transfrontaliera Caransebes – Juzno Banatski” SMIS CODE 1421

 Our ref.: 1421/Municipality of Caransebes/27469/29.04.2013

Termenul de depunere al ofertelor este data de 04.03.2015, ora 12.00, ora locală, la sediul Autorităţii Contractante – Primaria Municipiului Caransebes

Piata Revolutiei nr 1, Caransebes, Caras-Severin, cod 325400.

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă – 

(e-mail: primaria.caransebes@, telefon: 0255-514885, fax: 0255-515139).

Documentatia poate fi descarcata de aici

 

Se amana depunerea documentatiei pana la data de 11.03.2015, ora 12:00, deschiderea ofertelor in data de 11.03.2015, ora 13:00

Se modifica valoarea garantiei de participare la 1.200 Euro

 


 

Anunt achizitie prestari servicii

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice directe de servicii: Consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM) 


 

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect:Achiziţie lot 2  vehicol teren 7 locuri, vehicol lansare drone din cadrul proiectuluiJoint Management of Emergency Situations in Caransebes - Juzno Banatski Cross Border Area

Managementul comun al situatiilor de urgenta in zona transfrontaliera Caransebes – Juzno Banatski” SMIS CODE 1421

 Our ref.: 1421/Municipality of Caransebes/27469/29.04.2013

 

Termenul de depunere al ofertelor este data de 04.03.2015, ora 12.00, ora locală, la sediul Autorităţii Contractante – Primaria Municipiului Caransebes

Piata Revolutiei nr 1, Caransebes, Caras-Severin, cod 325400.

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă – 

(e-mail: primaria.caransebes@gmail.com, telefon: 0255-514885, fax: 0255-515139).


 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare: Amenajare strada Zlagnei - Centura

Anunt licitatie publica privind lansarea achizitiei publice directe de servicii: Modalitati de abordare a sistemului de control intern managerial (SCIM)

Anunt privind lansarea achizitiei publice directe de lucrari avand ca obiect RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A SEDIULUI POLITIEI LOCALE

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 22.12-24.12.2014 în vederea ocupării următoarele funcții publice de conducere:

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 26.11-28.11.2014  în vederea ocupării următoarelor functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, dupa cum urmeaza:

Serviciul Public de Asistenta Sociala Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor functii contractuale în perioada 08.12-10.12.2014, la sediul Primariei municipiului Caransebes, Piaţa Revoluţiei, nr.1, dupa cum urmeaza:

 Anunt privind informarea si consultarea publicului - Elaborarea PUD "Hale de productie si depozitare" DN km 6 Km 3,7.

Anunt privind informarea si consultarea publicului - Elaborarea PUD "Cladire multifunctionala (birouri, bucatarie, sala de mese) cu anexa si imprejmuire" in strada Ardealului fn.

Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 27.10-29.10.2014 în vederea ocupării următoarele funcții publice de conducere: 

Anunt privind informarea si consultarea publicului elaborare: PUZ "Extindere zona de locuinte" in zona Racovita 

Concurs de promovare

Municipiul Caransebeş, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului,pentru proiectul Stradă de categoria III în Municipiul Caransebeş, cartier Valea Cenchii - str. Vârful Piatra Albă. propus a fi amplasat în UAT Caransebeş.